Husutstakning

Vad innebär husutstakning ?

Om bygglov har beviljats för en ny byggnad, ska läget stakas ut på den aktuella fastigheten. Husutstakning innebär att läget för en blivande byggnad märks ut på marken så att det stämmer med bygglovet. Byggnadskontorets bygglovenhet avgör om husutstakning krävs. Vid byggande inom tätorterna krävs normalt alltid husutstakning. Startbesked från bygglovenheten krävs innan husutstakningen kan utföras. Utstakningen ska utföras av den som uppfyller kraven på mätningsteknisk färdighet.

Varför husutstakning ?

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats. Fel i plan eller höjdläge kan dels leda till anspråk på skadestånd från berörda grannar, dels till dryga kostnader för att rätta till fel i påbörjad byggnation. Mjölby kommun har gällande ansvarsförsäkring.

Grovutstakning

Grovutstakning görs innan sprängning eller schaktning och innebär att den blivande byggnadens hörn markeras grovt med läktkäppar. Vi sätter även ut en höjdfix.  

Finutstakning

Finutstakning görs efter schaktning, men innan gjutning av grunden, vilket innebär att den blivande byggnadens fasadhörn markeras enligt beviljat bygglov. Utstakningen sker på byggprofiler som byggherren sätter upp innan finutstakningen. Dessa profiler måste ha god stabilitet.

Så beställer du en husutstakning

Ska byggnadskontoret utföra husutstakningen görs beställningen hos kart -och mätningsenheten. Ska någon annan utföra husutstakningen anmäls detta till bygglovenheten. Utförare ska kunna uppvisa handlingar som bekräftar att personen uppfyller kraven för mätningsteknisk färdighet.

Kontakt

Byggnadskontoret

Telefon: 010-234 50 00

byggnad@mjolby.se

Senast publicerad