Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En kvinna arbetar förnöjt i sin trädgård

BYGGA, BO & MILJÖ

Pågående detaljplaner

Nedan kan du se vilka detaljplaner som är under framtagande i kommunen samt vilket skede de befinner sig i.

Detaljplaner

Program och tidigt skede

Handläggare

Planprogram för östra och södra Eldslösa, Mjölby

Caroline Gyllemark

Detaljplan för Kvarnområdet, Mjölby

Jonas Loiske

Planprogram Hagaparken, Mjölby

Marika Tano


Detaljplaner i samrådsskede

Detaljplan

Samråd

Handläggare

Detaljplan Fall 1:1 med flera, Mantorp

2018-08-06 - 2018-09-17

Marika Tano

Detaljplan för del av Skänninge 3:1 (Anstalten Skänninge)

2019-06-28 - 2019-08-26

Jonas Loiske

 


Detaljplaner i granskningsskede‌

Detaljplan

Granskningstid

Handläggare

Detaljplan för Hulje 8:24 mfl i Mjölby (skjutbana)

2019-06-25 - 2019-08-09

Håkan Sylvan

Detaljplan för Väderstads-Bosgård 1:8

2018-12-20 - 2019-01-25

Magnus Hultegård

Detaljplan i Väderstad för Vallsberg 7:65

2018-12-06 - 2019-01-06

Magnus Hultegård


Detaljplaner i antagandeskede

Detaljplan

Handläggare

Häradsvallen 1:133 med flera, Mantorp


Detaljplan i Mantorp, del av Viby-Olofstorp 4:4 m.fl. (Södra Rydja)

Magnus Hultetgård

 

Överklagade detaljplaner

Detaljplan

Antagande

Handläggare

Detaljplan i Mantorp för del av Viby-Olofstorp 4:4 (Östra Olofstorp vid Riksvägen)

2019-03-19

Magnus Hultegård


Västanå 2:7 med flera

2019-03-19

Jonas Loiske

Godkända program

Program

Godkänt

Handläggare

Planprogram Fall 1:1 med flera, Mantorp

2018-03-20

Marika Tano


Kontakt

Byggnadskontoret

Telefon: 0142-850 00

byggnad@mjolby.se


Planarkitekt

Anna Lennartsson
Telefon:

anna.lennartsson@mjolby.se

 

Planarkitekt

Jonas Loiske
Telefon: 0142-851 90

jonas.loiske@mjolby.se

  

Planarkitekt

Magnus Hultegård
Telefon: 0142-851 86

magnus.hultegard@mjolby.se


Planarkitekt

Caroline Gyllemark
Telefon: 0142-859 63

caroline.gyllemark@mjolby.se


Planarkitekt

Marika Tano
Telefon: 0142-859 62

marika.tano@mjolby.se