Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En kvinna arbetar förnöjt i sin trädgård

Bygga, bo & miljö

Pågående detaljplaner

Nedan kan du se vilka detaljplaner som är under framtagande i kommunen samt vilket skede de befinner sig i.

Detaljplaner

Detaljplan

Handläggare

Planprogram Hulje väst, Mjölby


Kvarnområdet Mjölby

Jonas Loiske

Planprogram Hagaparken, Mjölby

Marika Tano


Detaljplaner i samrådsskede

Detaljplan

Samråd

Handläggare

Detaljplan Fall 1:1 med flera, Mantorp

2018-08-06 - 2018-09-17

Marika Tano

Detaljplan för del av Skänninge 3:1 (Anstalten Skänninge)

2019-06-28 - 2019-08-26

Jonas Loiske

 


Detaljplaner i granskningsskede‌

Detaljplan

Granskningstid

Handläggare

Detaljplan för Hulje 8:24 mfl i Mjölby (skjutbana)

2019-06-25 - 2019-08-09

Håkan Sylvan

Detaljplan i Mantorp, del av Viby-Olofstorp 4:4 m.fl. (Södra Rydja)

2019-04-25 - 2019-05-23

Magnus Hultegård

Detaljplan för Väderstads-Bosgård 1:8

2018-12-20 - 2019-01-25

Magnus Hultegård

Detaljplan i Väderstad för Vallsberg 7:65

2018-12-06 - 2019-01-06

Magnus Hultegård

Linköpingsgatan i Skänninge

2014-03-12 - 2024-04-02


Detaljplaner i antagandeskede

Detaljplan

Handläggare

Häradsvallen 1:133 med flera, Mantorp


Överklagade detaljplaner

Detaljplan

Antagande

Handläggare

Detaljplan i Mantorp för del av Viby-Olofstorp 4:4 (Östra Olofstorp vid Riksvägen)

2019-03-19

Magnus Hultegård


Västanå 2:7 med flera

2019-03-19

Jonas Loiske

Godkända program

Program

Godkänt

Handläggare

Planprogram Fall 1:1 med flera, Mantorp

2018-03-20

Marika Tano


Kontakt

Byggnadskontoret

Telefon: 0142-850 00

byggnad@mjolby.se


Planarkitekt

Jonas Loiske
Telefon: 0142-851 90

jonas.loiske@mjolby.se

  

Planarkitekt

Magnus Hultegård
Telefon: 0142-851 86

magnus.hultegard@mjolby.se


Planarkitekt

Caroline Gyllemark
Telefon: 0142-859 63

caroline.gyllemark@mjolby.se


Planarkitekt

Marika Tano
Telefon: 0142-859 62

marika.tano@mjolby.se