Rutiner för spårning av skidspår

Snöröjning och halkbekämpning har högsta prioritet!

För att det ska vara möjligt att spåra ska det ha kommit cirka 15-20 centimeter snö.

Spårning av kommunens skidspår påbörjas när snöröjning och halkbekämpning är utförd på gator, vid fastigheter och i parker. Det kan därför dröja ett par dagar efter ett snöfall innan vi är igång med spårningen.

Det är samma personal som ser till att du kommer fram på cykelvägar som sedan preparerar spår och isar.

Själva spårningen tar olika lång tid beroende på väderlek och snökvalitet. Är det kallt och snön är väldigt luftig måste man först packa snön flera gånger innan man kan köra upp spår. Är det däremot runt noll så att snön sjunker ihop av sig själv kan det räcka med en packning och sedan spårning, vid dessa förhållanden blir spåren färdig fortare.

Kontakt

Medborgarservice

Telefon: 010-234 50 00

Senast publicerad