Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En kvinna arbetar förnöjt i sin trädgård

BYGGA, BO & MILJÖ

Regler och avgifter

I kommunen finns en renhållningsordning. Den består av föreskrifter om vad som gäller för avfallshanteringen och en avfallsplan. Det finns även en taxa där det står vad allt kostar.

Föreskrifter om avfallshanteringen

Föreskrifterna kan enkelt kallas för kommunens lag på avfallsområdet och beskriver vad som gäller i kommunen.

Föreskrifter om avfallshanteringPDF

Taxa

Kommunens avfallshantering finansieras genom renhållningsavgifter. Du betalar en grundavgift som bestäms utifrån abonnemangstyp. Den täcker kostnaden för till exempel återvinningscentralen, planering och fakturering.

Taxan består också av en hämtnings- och behandlingsavgift för dina sopor. Den varierar beroende på kärlstorlek och hur ofta du har hämtning.

Avfallsstaxa för Mjölby kommun PDF

Dispenser och undantag

Är man duktig på att sortera sitt avfall och/eller komposterar matavfall, kan man dela kärl med grannen, minska kärlstorleken eller ha glesare hämtningsintervall. Kontakta vår kundservice om du är intresserad av dessa alternativ. Det kan krävas att du söker dispens eller anmäler det till miljökontoret.

Kontakt

Kundservice

Telefon: 0142-852 33

Telefontid vardagar klockan 9.30-12 och klockan 13.30-15.30.

TKDebitering@mjolby.se