Regler och avgifter

I kommunen finns en renhållningsordning. Den består av föreskrifter om vad som gäller för avfallshanteringen och en avfallsplan. Det finns även en taxa där det står vad allt kostar.

Föreskrifter om avfallshanteringen

Föreskrifterna kan enkelt kallas för kommunens lag på avfallsområdet och beskriver vad som gäller i kommunen.

Föreskrifter om avfallshantering

Så beräknas taxan

Som villaägare betalar du en grundavgift, den är lika stor för alla. Du betalar också en hämtnings- och behandlingsavgift, hur stor den summan blir beror på storleken på sopkärlet och hur ofta soporna hämtas. I avgifterna som du betalar ingår också att du kan lämna en viss mängd avfall på Hulje återvinningscentral.

Som hyresgäst i ett flerfamiljshus betalar du oftast dina avgifter via hyran. Du kan också lämna en viss mängd avfall på Hulje återvinningscentral.

Som företagare eller verksamhetsutövare betalar du en lägre grundavgift än vad privatpersoner gör. Därför ska du betala när du lämnar avfall på Hulje återvinningscentral.

Avfallsstaxa för Mjölby kommun

Dispenser och undantag

Du kan ansöka om dispens hos miljökontoret. Det kan exempelvis handla om ett utökat hämtningsintervall på grund av kompostering eller uppehåll i hämtning.

Ytterligare information hittar du i blanketterna:

Kontakt, dipenser och undantag

Miljökontoret

Telefon: 010 – 234 50 00

miljo@mjolby.se

Kontakt

Kundservice

Telefon: 010–234 52 33

Telefontid vardagar klockan 9.30-12 och klockan 13.30-15.30.

TKDebitering@mjolby.se

Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner samverkar i en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor. Miljökontoret är placerat i Mjölby och där hanteras alla frågor inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Senast publicerad