Hulje återvinningscentral

Återvinningscentralen är till för kommunens alla hushåll. Där finns alltid personal som kan hjälpa dig om du är osäker på var du ska lägga ditt avfall.

Ska du besöka oss framöver?

Du är välkommen att slänga ditt avfall precis som vanligt, men på grund av rådande situation uppmanar vi er att följa folkhälsomyndighetenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster försiktighetsåtgärder för allas hälsa och trivsel.

  • Håll avstånd från varandra och hjälp oss minska trängseln på återvinningscentralen.
  • Åk hellre få gånger med mer avfall än att åka ofta med lite.
  • Tänk på att återvinningscentralen är en plats där många människor vistas samtidigt. Personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper bör begränsa sina fysiskt nära kontakter med andra, enligt folkhälsomyndigheten.
  • Känner du förkylnings- eller influensasymtom är du välkommen till oss en annan dag när du är frisk.
  • Vi tar i nuläget inte emot prylar eller kläder till återbruk. Tyvärr har inte de företag som hanterar detta möjlighet att hämta det. Spara dessa saker en period eller släng i lämpligt återvinningsfack. Du kan alltid fråga personalen på återvinningscentralen om du är osäker på vart du ska slänga ditt avfall.

Hitta hit

Återvinningscentralen ligger på Omlastarevägen 5.

Huljes placering på Eniros karta.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag klockan 7-19
Tisdag-fredag klockan 7-16
Lördag klockan 8-13

Stängt alla röda dagar, påskafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Skylt på återvinningscentralens öppettider.

Hur ska avfallet slängas på Hulje?

På Hulje återvinningscentral lämnar du grovavfall, elavfall, farligt avfall och trädgårdsavfall. På återvinningsstationer lämnar du förpackningar och tidningar. Lampor, batterier och småelektronik kan du lämna på Hulje återvinningscentral eller i samlaren som finns i en del livsmedelsbutiker. Alla kommuninvånare får lämna grovsopor från hushållet. Vid större mängder avfall, till exempel efter en ombyggnation, kan du få betala för att lämna det. Företag lämnar avfall mot en avgift.

Bilden visar placeringen för de olika stationerna där ska sortera ditt avfall när du kommer till återvinningscentralen. Du kan alltid fråga personalen och få hjälp på plats om du är osäker.

Ritning över Hulje Återvinningscentral med numrering vart avfallet ska slängas.

1) Gröna påsen

Här kan du som privatperson hämta gröna påsar att slänga ditt matavfall i.

2) Elektronik

Elektroniskt avfall är allt med sladd eller batteri. Ex. Tv, mikrovågsugnar, bildskärmar, elektriska apparater. Elavfall innehåller material som kan bli till nya produkter. Exempelvis kan metallerna återvinnas hur många gånger som helst utan att de tappar kvalitet.
Kom ihåg: Produkter med inbyggda batterier, så som eltandborstar och datorer, lämnas tillsammans med elektronik.

3) Farligt Avfall

Farligt avfall får aldrig slängas i soporna, blandas med annat avfall eller hällas ut i avloppet. Se till att det står tydligt vad det innehåller när du lämnar farligt avfall. Farligt avfall är till exempel färg, lim, nagellack och kemikalier. Överblivna läkemedel och kanyler lämnar du på apoteket.

4) Batterier och ljuskällor

Batterier: Här slängs alla typer av batterier. Lösa småbatterier finns bland annat i ficklampor, klockor och fjärrkontroller och lämnas i behållaren avsedd för batterier. Bilbatterier har en egen behållare på centralen. Litiumbatterier från exempelvis datorer och borrmaskiner placeras också i en egen behållare. Tänk på att de saker som rör sig, blinkar eller låter ofta drivs med batteri som inte alltid syns. 

Ljuskällor: Här slängs alla typer av smålampor, glödlampor som lysrör. I många ljuskällor finns lyspulver innehållande kvicksilver. Därför måste de lämnas till återvinningscentralen och inte hamna i hushållssoporna. Var försiktig så lamporna inte går sönder, då kan kvicksilvret spridas.

5) Pantburkar- och flaskor

Du kan lämna dina pantflaskor och burkar (både svenska och importerade) i våra blå pantkärl på Hulje återvinningscentral. Det går även bra att lämna in flaskor och burkar som är tillknycklade eller saknar etikett. Pengarna för panten går oavkortat till Barncancerfonden. Du kan också panta i din livsmedelsbutik.

6) Återanvändning

Här kan du lämna både kläder och prylar som någon annan kan få användning för.

OBS: Vi tar i nuläget inte emot prylar eller kläder till återbruk. Tyvärr har inte de företag som hanterar detta möjlighet att hämta det. Spara dessa saker en period eller släng i lämpligt återvinningsfack.

7) Glasförpackningar

Glasförpackningar kan lämnas både på återvinningsstationerna och återvinningscentralen. Sortera och lämna färgade och ofärgade glasförpackningar var för sig. Glasflaskor med pant kan lämnas i affärens pantstation. För att glasförpackningar ska kunna återvinnas ska de ej blandas med annat avfall. Dricksglas, porslin, keramik och övriga produkter av glas som inte är förpackningar ska därför inte lämnas i behållaren för glasförpackningar. Porslin och keramik lämnas inte här utan slängs i fyllnadsmassor. Dicksglas lämnas i deponi.

8) Tidningar, kontorspapper och reklam

Dessa behållare finns både på återvinningsstationerna och återvinningscentralen. Här lägger du dags- och veckotidningar, tidskrifter, broschyrer, kataloger, kontorspapper, reklamblad, rit- och skrivpapper samt pocketböcker. Du behöver inte ta bort spiraler, häftklarmar och likande från block och tidningar då de i ett senare skede avskils med magneter som därefter går till metallåtervinning. Det som inte ska placeras i behållaren för tidningar är exempelvis inbundna böcker och kuvert som kan läggas i soppåsen eller till förbränning. Om du tar bort bokens fram- och baksida går det däremot bra att lägga sidorna i tidningsinsamlingen.

9) Pappersförpackningar

Behållare för pappersförpackningar finns både på återvinningsstationerna och återvinningscentralen. Här kan du slänga exempelvis juice- och mjölkförpackningar, pasta- och flingpaket, mjöl- och sockerpåsar, papperskassar, omslagspapper med mera. Tänk på att ta av plastkorkar och lägg dessa bland insamlingen för plastförpackningar.

10) Plastförpackningar

Plastförpackningar kan lämnas både på återvinningsstationerna och återvinningscentralen. Alla förpackningar, såväl hård som mjuk plast, ska lämnas till återvinning. Det kan exempelvis handla om flaskor, burkar, plastpåsar, köttstråg, plastfolie, små dunkar, yoghurt- och sylthinkar, chipspåsar och frigolit. Tänk på att ta av plastkorkar och tömma din påse med plastförpackningar fritt i behållaren så att de ligger lösa. Detta underlättar återvinningen. Tänk på att förpackningar med rester av exempel färg och lim eller liknande ska sorteras som farligt avfall. 

11) Metallförpackningar

Behållare för metallförpackningar finns både på återvinningsstationerna och återvinningscentralen. Alla metallförpackningar ska sorteras ut, stora som små. Allt från kapsyler, lock och folien på crème fraiche-burken till sprayburkar, konservburkar, tuber och rena färgburkar. Tänk på att förpackningar med rester av exempel färg och lim eller liknande ska sorteras som farligt avfall. Elavfall i metall sorteras som elektronik.

12) Wellpapp

Här ska du slänga stora skrymmande kartonger så som bananlådor och flyttkartonger. Om du har mindre förpackningar i wellpapp sorteras de som pappersförpackningar.

13) Till förbränning

När det farliga avfallet och allt som kan materialåtervinnas har sorterats ut går resten till din soppåse. Det som dock är för skrymmande för att lägga i ditt sopkärl kan slängas på återvinningscentralen i facket "till förbränning". Det kan exempelvis handla om bilbarnstolar i plast, resväskor, tält, hjälmar, fotbollar och bäddmadrasser. Det som inte kan återvinnas på något annat sätt går då till avfallsförbränning. Detta ger både el och värme.

14) Metallskrot

Här kan du lämna metall som inte är förpackningar vilket då sorteras som metallskrot. Det kan exempelvis vara cyklar, stekpannor, bestick, kontorsstolar och grillar. Skrotet kan sedan materialåtervinnas och bli en ny produkt i metall. Tänk på att elektriska föremål i metall ändå ska sorteras som elektronik.

15) Kyl och frys

Här kan du lämna kyl och frys så att det miljöskadliga freonet sedan kan tas om hand på rätt sätt. Skåpen plockas även isär så att metallerna kan återvinnas, smälts ner och därefter används till nya produkter.

16) Spis, tvätt och tork

I detta fack ska spisar, tvättmaskiner diskmaskiner, torktumlare, torkskåp och köksfläktar lämnas. Dessa skickas sedan iväg så att de farliga ämnena tas omhand och metaller återvinns. Här lämnas inte mikrovågsugnar som ska lämnas som elektronik.

17) Soffor och sängar

På denna plats ska du slänga möbler med metallfjädring så som soffor, sängar, fåtöljer och andra resårmöbler.

18) Deponi

Här ska det som inte går att återvinna eller förbränna slängas. Här slängs exempelvis dricksglas och isolering. Kakel tillsammans med gips och plastmattor med gips sorteras som deponi. Ökad sortering av ditt avfall och ökad förbränning av ickeåtervinningsbara produkter minskar mängden som behöver deponeras. Endast en halv procent av hushållsavfallet deponeras.

19) Gips

I denna container slängs endast rent gips.

20) Fyllnadsmassor

Fyllnadsmassor kan vara exempelvis tegel, porslin, toalettstolar, kakel, klinker, tvättställ, ren betong, grus, sten och putsbruk. Detta kan sedan återanvändas som fyllnadsmaterial vid byggnationsprojekt.

21) Tryckimpregnerat virke

Här slängs exempelvis virke från uteplatser och sleepers. Det är viktigt att tryckimpregnerat virke och träavfall hålls separat då tryckimpregnerat trä är behandlat med miljöskadliga ämnen. Virket flisas och förbränns därför i förbränningsanläggningar anpassat för farligt avfall. Då utvinns både el och värme.

22) Träavfall

Träavfallet ska vara rent och fritt från andra material. Spik, gångjärn och mindre beslag av metall behöver du inte ta bort. Här slänger du bland annat trämöbler och virke. Av detta avfall blir det el och värme efter förbränning.

23) Planglas

Planglas kan exempelvis vara fönsterglas, spegelglas och tavelglas. Här ska inte porslin, dricksglas eller skålar slängas!

24) Fönsterbågar

Dörrar med glas och fönster med karm är exempel på vad som kan slängas här.

25) Däck med och fälg

Här får du slänga som mest 8 stycken däck per år. Behöver du slänga fler får du vända dig till en återförsäljare eller annan däckåtervinning.

26) Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall är grenar som är max 2 centimeter i diametern, mossa, häckklipp och löv. Krukor och säckar måste också vara borttagna.

27) Risavfall

Risavfall är grenar som större än 2 centimeter i diametern. Stubbar, grova stockar och virke får inte läggas på ristipparna. Krukor och säckar måste också vara borttagna.
Risavfall kan lämnas både på Hulje återvinningscentral och ristipparna i Mantorp, Skänninge och Väderstad. I Mantorp hittar du ristippen vid Bleckhemsvägen. I Skänninge finns ristippen vid Axstadvägen, mittemot Vinkelgatan. I Väderstad hittar du ristippen på gamla idrottsplatsen.

Känner du dig fortfarande osäker på hur avfallet ska sorteras kan du klicka dig vidare till Sorteringsgudien A-Ö.

Kontakt

Hulje återvinningscentral

Telefon: 0142-853 87


Besöksadress

Omlastarevägen 5

595 94 Mjölby