Registrering av livsmedelsanläggning

Tillvägagångssätt vid registrering av livsmedelsanläggning.

Hur går en anmälan om registrering till?

  • Ni kan välja att använda E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller fylla i en blanketten Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning Pdf, 656 kB, öppnas i nytt fönster.. Om ni väljer E-tjänst behövs BankID. Om ni väljer att fylla i blanketten, behöver ni skriva ut den och skriva under med er namnteckning. Anmälan ska ha kommit in till miljökontoret senast två veckor innan verksamheten ska öppna. Var noga med att fylla i alla relevanta uppgifter. Kostnad för anmälan framkommer av informationen.

  • Miljökontoret diarieför anmälan och ett ärende upprättas. Uppgifterna förs in i miljökontorets register.

  • Om viktiga uppgifter saknas kontaktas verksamhetsutövaren för kompletteringar.

  • En "registrering av livsmedelsanläggning" görs och ett beslut skickas till verksamhetsutövaren som en bekräftelse på anmälan. Debitering för handläggning skickas på separat faktura.

  • Verksamhetsutövaren kan öppna verksamheten efter det datum som anmälan om registrering inkommit till miljökontoret. Om du startat, startar eller tar över en livsmedelsverksamhet utan att först registrera den hos miljökontoret innan får du betala en livsmedelssanktionsavgift.

  • När verksamheten öppnat kommer miljökontoret att genomföra en inspektion i anläggningen för att kontrollera förutsättningar för att producera säker mat samt att livsmedelslagstiftningen efterlevs.

  • Ett beslut om årlig kontrollavgift fattas av miljönämnden och skickas till verksamhetsutövaren. Om beslutet anses vara felaktigt kan det överklagas till Länsstyrelsen inom tre veckor.

 

Kontakt

Miljökontoret

Telefon: 010-234 50 00

miljo@mjolby.se

 

Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner samverkar i en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor. Miljökontoret är placerat i Mjölby och där hanteras alla frågor inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Senast publicerad