Bredband och it

Att ha tillgång till Internet ses idag som något nödvändigt och lika självklart som att ha elektricitet hemma. Hela tiden utvecklas nya tjänster och användningsområden för it, vilket ställer högre krav på näten.

Vi vill vara ett föredöme

Mjölby kommun har som mål att det ska vara enkelt att ta del av information om kommunen, kommunicera med kommunens verksamheter och att kunna få tjänster utförda via internet.
 
Kommunen arbetar för att motverka klyftor som kan uppstå mellan grupper på grund av skillnader i tillgång till och kunskap om it. Vi vill också uppmuntra och underlätta för medborgarna och det lokala näringslivet att använda it.

Bredband på landet

När det är glest mellan fastigheterna kan det vara så att utbyggnaden av nät inte är kommersiellt lönsam. Det kan vara en anledning till att kommunen gör insatser för att kompensera där den komersiella marknaden inte räcker till. Kommunen kan ibland ge ekonomiskt stöd eller göra åtgärder som exempel gördet lättare för privata aktörer att bygga ut näten. 

Utsikt Bredband (ett dotterbolag till Mjölby Svartådalen Energiaktiebolag och Tekniska Verken) ansvarar för utbyggnaden på landsbygden och äger kommunens stadsnät.

Information om bredband på Bredbandsforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stadsnät

I Mjölby kommun finns ett väl utbyggt bredbandsnät med hög kapacitet i de tre största orterna - Mjölby, Skänninge och Mantorp. Bredbandsanslutning via stadsnätet erbjuds i första hand i bostadsområden med utbyggt fjärrvärmenät. Utbyggnaden fortsätter till fler områden i takt med intresse och tekniska förutsättningar.

Bredbandsutbyggnaden inom industriområden och centrala delar av tätorterna gör att bredbandsanslutning kan erbjudas till de flesta företag i kommunen.

Det är Utsikt Bredband som driver stadsnätet.

Bredbandskontakter

Utsikt Bredband AB

Försäljning: Thomas Stenlund
Telefon: 013-20 82 13

thomas.stenlund@utsikt.se

www.utsikt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad