Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Fontän i vattenmiljö kring bro

KOMMUN & POLITIK

Arbete och integration

Arbete och Integration


Öppet vardagar klockan 8-16         
Lunchstängt klockan 12-13

Telefon: 0142-850 00

Fax: 0142-859 06

Besöksadress: Vägledningscentrum            Norrgårdens utbildningscentrum Industrigatan 9, Mjölby

Mjölby kommun ska vara en kommun där alla behövs, respekteras och känner trygghet. Vårt mål är att alla  ska erbjudas vägledning av högsta kvalitet utifrån behov och önskemål oavsett om det gäller arbetsträning, studier eller att få en bra start som nyanländ.

Därför samarbetar vi med kommunens alla förvaltningar, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Mjölby-Ödeshög-Boxholms Samordningsförbund.

Medarbetare

Arbetsmarknads-koordinator
Åsa Nagy
Telefon: 0142-859 11
asa.nagy@mjolby.se

Arbetsmarknads-koordinator/ Ekonomiassistent
Laila Pedersen
Telefon: 0142-852 88
laila.pedersen@mjolby.se

Arbetsmarknads-koordinator/Personaladministratör
Carina Lindåker
Telefon: 0142-854 33
carina.lindaker@mjolby.se

Arbetsledare
Café Norrgården
Vera Frankova

Arbetesledaren handleder dem som arbetstränar på caféet
och ansvarar för inköp och försäljning.

Telefon: 0142-851 96
vera.frankova@mjolby.se

Integration
Arbetsmarknadsenhetens område integration, ansvarar för att överenskommelsen om flyktingmottagning mellan staten och kommunen följs. Ett annan uppgift är att göra en handlingsplan för nyanlända flyktingar för att vägleda individen till egen försörjning och närmare arbetsmarknaden.

Vi arbetar också med studie- och yrkesvägledning, bland annat genom enskilda vägledningssamtal för att informera om utbildningar och behörighetskrav.

Vi sprider också kunskap om integration och mångfaldsarbete i kommunen. 

Vi samarbetar med Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen, Flyktingmedicinskt centrum, Landstinget, Högskoleverket, universitet, domstolar samt offentlig och privat sektor.

Integrationssamordnare: Anna Moberg
Telefon: 0142-857 68
anna-birgitte.moberg@mjolby.seArbetskonsulenter
Arbetskonsulenten och deltagaren gör tillsammans en handlingsplan för att främja individen i nästa steg mot sysselsättning. Vi erbjuder 
vägledning, motivationsarbete, gruppaktiviteter, workshops och seminarier. När deltagaren är placerad i arbete/sysselsättning ska arbetskonsulenten vara kontakten och stödet mellan arbetsplatsen, deltagaren och arbetsmarknadsenheten.

Drop in på studie- och yrkesvägledning med Rebecka Karlström:
Måndagar klockan 10.30–12.00
Onsdagar klockan 13.00- 15.00

Studie- och yrkesvägledare
Rebecka Karlström

Informerar om behörighetskrav, utbildningar, studiemedel, yrken och arbetsmarknad.

Telefon: 0142-855 73
rebecka.karlstrom@mjolby.se

Arbetskonsulent Birgitta Carlsson
Telefon: 0142-859 11
birgitta.carlsson@mjolby.se

Arbetskonsulent
Lisbeth Ringman
Telefon: 0142-853 69
lisbeth.ringman@mjolby.se

Arbetskonsulent
Göran Skyllmark
Telefon: 0142-850 18
goran.skyllmark@mjolby.se

Arbetskonsulent Anthony Schaub
Telefon: 0142-859 61
anthony.schaub@mjolby.se

Arbetskonsulent
Maria Åkerblom
Telefon: 0142-36 62 10
maria.akerblom@mjolby.se 

Arbetsterapeuter
Arbetsterapeuterna arbetar för att stärka deltagarens förmåga till aktivitet som främjar möjligheten att nå arbetsmarknaden. Det gör vi delvis genom att göra intervjuer och bedömningar för att kartlägga deltagarens behov och förmåga i förhållande till arbete.

Arbetsterapeut
Jan Karlsson
Telefon: 0142-856 18
jan.karlsson@mjolby.se

Arbetsterapeut
Anna Boodh     
Telefon: 0142-852 96
anna.boodh@mjolby.se 

Arbetsterapeut
Ida Hårdh Eriksson Föräldraledig till och med 28 februari 2018

Arbetsterapeut
Julia Andersson

Telefon: 0142-859 57
julia.andersson@mjolby.se

Arbetsterapeut
Jennie Lilliedahl

Telefon: 0142-852 41
jennie.lilliedahl@mjolby.se