Väderkvarnsbackens korttidscamping i Skänninge

Korttidscamping kan likställas med så kallad ställplats och innebär att man endast får stanna på ställplatsen i maximalt 24 timmar.

Väderkvarnsbackens korttidscamping är en ställplats för korta vistelser upp till maximalt 24 timmar med viss tillgång till enklare service utan bemanning. 

Ställplatsen är öppen året runt. Det finns fyra platser med fri el vid elstolpar.

Under sommarsäsongen (1 juni - 31 augusti) erbjuder vi även toaletter under dagtid, tillgång till vatten samt tömning av latrin. Våra fyra ställplatser är avgiftsfria. 

Var vänlig visa hänsyn till våra enkla regel som innebär att du maximalt kan använda platsen under 24 timmar i mån av plats.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon: 010 234 50 00

kulturofritid@mjolby.se

Turistinformationen i Mjölby kommun

Telefon: 010-234 56 38

In english

Väderkvarnsbacken short-term camping facility is aimed for short stays up to a maximum of 24 hours with access to basic services without operators. The facility is open all year round. There are four stops with free electricity at our power poles. During summer season (June 1 - August 31) you are free to refill water, use toilets (daytime) and empty the latrine. Our stops are free och charge, subject to availability. Please show respect to our simple rule that you can use our location for a maximum of 24 hours.

Contact

Culture and Recreation Department

Phone: + 46 10-234 50 00


Mjölby-Skänninge touristinformation

Phone: + 46 10-234 56 38