Barnahus

Barnahus är en trygg, barnvänlig miljö där man låter barn som misstänks vara utsatta för övergrepp vara i centrum för utredningsprocessen. Barnet ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter och inte behöva upprepa sin historia för flera personer.

Mjölby kommun samverkar med Barnahus i Linköping. I huset finns Barnahusteamet som består av teamledare, psykolog, två socionomer samt en teamassistent. Teamet arbetar med kvalitetsutveckling av barnutredningar, samverkan mellan myndigheter, krissamtal, utbildning och kan hjälpa till vid socialtjänstens utredningar.

Barnahus finns i en lokal i Linköping med närhet till sjukhus, polis och åklagarmyndighet. Lokalerna är anpassade för ändamålet, här finns väntrum för olika åldersgrupper, medicinskt undersökningsrum, intervjurum och flera samtalsrum.

Kontakt

Barnahus expedition

Telefon: 013-26 36 67
info@barnahuslinkoping.se
Besöksadress:  Garnisonsvägen 9, Linköping (vid parkeringen/helikopterplattan, US södra entré)

Postadress: Barnahus Linköping, Hagadal, Universitetssjukhuset i Linköping, 581 85  Linköping


Barnahus Linköping Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SOS-Alarm, telefon: 112

Polisen, telefon: 114 14

Senast publicerad