Vilda djur

Vilda djur kan ibland ställa till problem när de exempelvis kommer in i trädgårdar eller bostäder.

Generellt är det bäst med förebyggande åtgärder för att slippa störning och skador från vilda djur. Ibland måste dock skyddsjakt på vilt bedrivas. Jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905) reglerar hur jakt och skyddsjakt bedrivs.

Enligt jaktlagen äger fastighetsägaren rätten till jakten. Inom tätbebyggt område krävs dessutom polistillstånd för att få avlossa skott. På kommunal mark är det kommunen som är markägare och därmed även äger rätten till jakt och skyddsjakt. I Mjölby kommun är det Service- och teknikförvaltningen som är markförvaltare.

För vissa arter och situationer sker skyddsjakt endast på särskilt uppdrag av miljönämnden. Mjölby kommun har särskilda kommunskyttar som innehar polistillstånd för att kunna bedriva skyddsjakt inom tätbebyggt område.

Skyddsjakt av störande fåglar sker endast i undantagsfall, eftersom det sällan ger någon märkbar effekt. Förebyggande åtgärder, som gör platsen oattraktiv för fåglarna, ger däremot större skillnad. Det åligger fastighetsägaren att företa dessa åtgärder. När det gäller allmänna platser är det kommunen som har ansvaret.

Vid problem med vilda djur kontaktas mark- eller fastighetsägaren i det aktuella området. Gäller det kommunal mark kontakta Service - och teknikförvaltningen i första hand via kommunens webbformulär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och i andra hand via telefon 010-234 59 95.

Skadade eller döda djur

Hittar du skadade djur eller fåglar kan du kontakt polisen på telefon 114 14. Då kan du få hjälp med att bedöma vilken art det gäller, om djuret ska avlivas eller om det kan föras till en rehabiliteringsanläggning. Vid akut fara för människor ska man som vanligt ringa 112

Information om vilda djur

Via nedanstående länkar finner du mer information om olika djur som ibland upplevs som störande när de kommer för nära människors boendemiljöer. Där kan du läsa om de olika arternas ekologi, vilka skador och störningar som ibland uppkommer, samt vilka förebyggande åtgärder som kan företas för att minska problemen.

Fladdermus Öppnas i nytt fönster.

Gråsparv och Pilfink Öppnas i nytt fönster.

Grävling Öppnas i nytt fönster.

Hackspett Öppnas i nytt fönster.

Kajor Öppnas i nytt fönster.

Kanadagås Öppnas i nytt fönster.

Katt Öppnas i nytt fönster.

Kråkor och Skator Öppnas i nytt fönster.

Minkar Öppnas i nytt fönster.

Mås Öppnas i nytt fönster.

Orm Öppnas i nytt fönster.

Rådjur Öppnas i nytt fönster.

Råttor och möss Öppnas i nytt fönster.

Spansk skogssnigel och mördarsnigel Öppnas i nytt fönster.

Tamduva Öppnas i nytt fönster.

Vilda fåglar i stan Öppnas i nytt fönster.

Vildsvin Öppnas i nytt fönster.


Kontakt

Miljökontoret

Telefon: 010-234 50 00

miljo@mjolby.se

 

Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner samverkar i en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor. Miljökontoret är placerat i Mjölby och där hanteras alla frågor inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Senast publicerad