Kontaktpersoner i utvecklingsgrupperna

Bjälbo

Kontaktperson: Fredrik Kåhlin

fredrikkahlin@hotmail.com,
telefon: 0706-99 82 50

Ledamöter: Nina Pettersson och Daniel Bladh


Hedersmedlemmar: Rolf Båvius Bjälborådet, representerar i allahanda styrelser, kontakt med länsstyrelsen med mera, Carin Peterson

Hogstad

Ordförande: Kai Hågård
kaihagard@gmail.com
telefon: 0762-81 94 02

 

Kolstad  

Kontaktperson: Ordförande Tobias Josefsson
info@kolstad.se

telefon: 0709-45 80 80

Hjärtat i Mantorp

Ordförande: Owe Blomberg
owe.blomberg@gmail.com
telefon: 0702-92 18 16

Kassör: Torleif Johansson


Ledamöter: Kerstin Flygh
kerstin@kefly.se, Johan Holgersson, Bill Sjölund och Tommy Petersson


Normlösa, Vallerstad och Skeppsås

Ordförande: Linda Munther
munther_linda@hotmail.com
telefon: 0703-22 09 25

Ordinarie: Caroline Davidsson, Normlösa
telefon: 0705-66 59 51

Ledamöter:

Erik Johansson
erik.c.johansson@gmail.com

 

Birgit Ljungars

birgit.ljungars@gmail.com

 

Carl Johan Irander

carljohan.irander@gmail.com


Suppleant: Martin Westman
telefon: 0703-20 62 69


Suppleant: Charlotte Hedlund
telefon: 0142-36 31 31

Sya

Ordförande: Maria Jenå Wideman
maria_wideman@yahoo.se

telefon: 0734-186737

Kassör: Irene Pihl Jensen
irene.pihl.jensen@outlook.com

telefon: 0764-218174

Sekreterare: Lise-Lotte Lingefelt
ll.lingefelt@gmail.com

telefon: 0142-289 70

Ledmot: Annette Strand
annette.strand.mjolby@svenskakyrkan.se

telefon: 0702-98 53 97

Suppleant: Pia Holmer
p.nilla@me.com

telefon: 0703-77 95 78

Suppleant: Fredrik Asp
freppann@gmail.com

telefon: 0707-99 04 49

Väderstad/Folkunga

Ordförande: Ulla Joelsson
joelsson.ulla@hotmail.com
telefon: 0730-47 50 48

Vice ordförande: Lars-Göran Hjelm
lars-goran-appuna@telia.com

telefon: 0705-82 59 54

Sekreterare: Gun-Britt Wahl
gun-brittwahl@live.se
telefon: 0705-50 10 37

Kassör: Ann Marie Richardson
annemarie.richardson.mjolby@wasadata.net
telefon: 0142-701 80

Ledamöter: Sara Anderberg
sara@jarlsborg.se
telefon: 0732-333800

Birgit Axell
telefon: 0142-700 14,


Västra Harg 

Ordförande: Ingrid Martini
ingmar01@edu.mjolby.se
telefon: 070-69 66 456  

Sekreterare: Carolin Höglund

Kassör: Bo Axestam


Ledamöter: Fredrik Olofsson, Ulf Rydell, Staffan Nordlund och Anette Ottoson

Senast publicerad