Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Glada elever.

UTBILDNING & BARNOMSORG

Kulturskolans avgifter

Det kostar inget extra att vara med i orkestrar och ensembler. Om du går på instrumentspel och sjunger kostar körsång inget extra.

Terminsavgifter

Kurs

Belopp

Övrig information

Instrumentspel

800 kronor

inklusive instrumentlån

Instrumentspel

600 kronor

eget instrument

Instrumentspel, piano och slagverk

800 kronor

 *

Bild och form

600 kronor

inklusive material

Musikverkstad

350 kronor


Sångensemble/kör

350 kronor


Drill

350 kronor


Dans

350 kronor


Digitalt musikskapande, POP-grupp

350 kronor


Instrumentlek

500 kronor

inklusive instrumentlån

Instrumentlek

350 kronor

eget instrument

Fördjupningskurs i musik

1400 kronor


 * Akustisk gitarr, dragspel, piano samt slagverk måste man ha tillgång till eget.

Detta gäller vid återlämnande av låneinstrument

När eleven slutar på Kulturskolan (eller köper eget instrument) ska låneinstrumentet lämnas tillbaka vid den tid och plats som lektion brukar äga rum. Instrumentet tas emot, granskas och godkänns av elevens lärare.

Om låneinstrumentet inte återlämnas inom 14 dagar från det att avanmälan gjorts, tar Kulturskolan ut en förseningsavgift. En faktura skickas till vårdnadshavaren. Om instrumentet trots detta ej återlämnas förbehåller sig Kulturskolan rätten att avgöra instrumentets värde vid det aktuella tillfället och fakturera vårdnadshavaren för att kunna införskaffa ett ersättningsinstrument.

Förkommet instrument ersätts enligt ovan.

Kontakt

Enhetschef

Tina Herrgårdh
Telefon: 0142-857 30


Assistent

Tommy Öster
Telefon: 0142-857 55


Lärartelefon 0142-157 57

kulturskolan@mjolby.se

Postadress: Kulturskolan, Lagmansgatan 34 595 52 MJÖLBY