Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En konstnär målar graffiti.

UPPLEVA & GÖRA

Fem blev en

Mjölby kommunvapen

Mjölbys vapen

Skeninges vapen

Skeninge vapen

Bobergs vapen

Bobergs vapen

Vifolka vapen

Vifolka vapen

Folkunga landskommuns vapen

Folkunga vapnet

1971 fogades Mjölby stad, Skänninge stad, Vifolka landskommun, större delen av Folkunga landskommun och en del av Boberg landskommun samman till Mjölby kommun.

Sammanläggningen  kom sig av en kommunindelningsreform som beslutades av riksdagen 1962. Målet var att så många som möjligt skulle kunna bo och arbeta i samma kommun.

Sverige delades in i 282 kommunblock. Eftersom blocken inte i önskvärd takt omvandlade sig till storkommuner, beslöt riksdagen att det var slut med frivillighetsprincipen och att reformen skulle vara helt genomförd 1 januari 1974.  Mjölby kommun slapp att bli "tvångsindelad" genom att sammanläggningen genomfördes 1971.

1971 försvann också de kommunalrättsliga begreppen  stad, köping och municipalsamhälle, nu kallades allt kommuner.

Innan 1971

Naturligtvis finns också en historia bortom 1971. År 1890 förenades Västra Skrukeby med Högby. Municipalsamhället Mjölby inrättades i Mjölby landskommun 1899 för att 1920 ombildas till Mjölby stad.

Kommunreformen 1952 innebar att Boberg bildades av åtta småkommuner och Folkunga och Vifolka av vardera sex småkommuner.

Högby gick upp i Mjölby stad och Bjälbo förenades med Skänninge stad.

Och hur har vi det om ytterligare 40 år?

Ja, det vet ingen. men vi kan önska och planera för den framtid vi vill ha. Det är tillsammans vi bygger framtiden. Politikerna i Mjölby kommun har tagit fram en vision som ska fungera som ledstjärna för all kommunal verksamhet.

Vision 2025