Kungörelser

Enligt den nya Plan- och Bygglagen (PBL) som började att gälla den 2 maj 2011 ska alla beslut om lov kungöras. Kungörelse sker i Post- och Inrikes tidningar, www.bolagsverket.se/poit Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. *) Handlingarna i sin helhet finns tillgängliga på Byggnadskontoret, Burensköldsvägen 11, Mjölby. Från datumet för kungörelsen går det fyra veckor innan beslutet kan vinna laga kraft.

*) Välj "Sök kungörelse" och "Visa fler sökalternativ samt skriv in Mjölby i sökrutan under "Sök i kungörelsetext" för att få ärenden från Mjölby kommun.

Kontakt

Byggnadskontoret

Medborgarservice

Telefon: 010-234 50 00

byggnad@mjolby.se

Senast publicerad