Idrottsråd

Idrottsrådet är en samverkan mellan föreningslivet, kommunen, Östergötlands Idrottsförbund samt SISU Idrottsutbildarna. Ett antal föreningar och personer har anmälts och valts att ingå som representanter för kommunens idrottsföreningar.

Verksamhetsidé

Idrottsrådet ska vara ett samarbetsorgan för de idrottsföreningar i kommunen som är anslutna till RF.
Idrottsrådet har till uppgift att:

 • främja och utveckla samarbetet mellan idrottsföreningarna i Mjölby kommun
 • driva gemensamma idrottsfrågor i Mjölby kommun
 • vara ett stöd till Kultur- och fritidsförvaltningen i frågor som berör idrottsföreningarna i kommunen

Kriterier för val av representanter i rådet

 • geografisk spridning
 • bred spridning inom olika idrotter
 • verksamhet på egen respektive kommunal anläggning
 • representation av både kvinnor och män samt åldersspridning

Viktiga faktorer för representation i rådet

 • engagemang, helhetssyn, lyhördhet
 • barn- och ungdomsperspektiv
 • inget "eget forum"
 • förankring utifrån representation
 • Noteras att representanterna är personligt valda och inte representerar "sin" förening.

Mötesformer och information

Idrottsrådet sammanträder fyra gånger per år (oftare vid behov).

Minnesanteckningar 21 maj 2018 Word, 103 kB, öppnas i nytt fönster.
Minnesanteckningar 25 september 2018 Word, 103 kB, öppnas i nytt fönster. 
Minnesanteckningar 23 oktober 2017 Pdf, 102 kB.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon: 010-234 50 00

kulturofritid@mjolby.se