Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En man arbetar med tillverkning av truckar i fabrik.

JOBB & FÖRETAGANDE

Tillstånd till djurhållning

Det gäller för:

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • giftig orm

Det betyder att du behöver söka tillstånd även för minigris, ett fåtal höns och giftiga ormar. Det behövs inte tillstånd för burfåglar, marsvin eller kanin som hålls för sällskap. För övriga typer av djur behöver inget tillstånd sökas i förväg, men tänk på att ordna din djurhållning så att andra inte störs av den. Har du en lantbruksverksamhet gäller andra regler.

Om du ska anordna en gödselvårdsanläggning eller annan upplagsplats för gödsel och den ligger inom område med detaljplan ska du ansöka om tillstånd hos miljönämnden

Ibland kan du behöva tillstånd enligt djurskyddslagen, till exempel om du har många djur eller uppfödning. Tillståndet enligt djurskyddslagen söker du hos Länsstyrelsen i Östergötland, telefon 013-19 60 00 (växel). Tillstånd enligt djurskyddslagen medför ingen befrielse från att söka tillstånd enligt miljöbalken och vice versa.

Vad händer när jag söker tillstånd?
Så här går det till när du ansöker om tillstånd från miljönämnden:

  1. Fyll i blanketten noga och skicka in ansökan till miljönämnden, adressen finns på blanketten. På blanketten står det hur mycket ansökan kostar.

  2. Miljökontoret handlägger ansökan. Om det behövs begärs kompletteringar från dig. Ofta gör miljökontoret även ett besök på plats.

  3. Du får ett förslag till beslut. Där anges en viss svarstid där du kan lämna eventuella synpunkter på förslaget till miljökontoret.

  4. Du får ett beslut från miljönämnden. Om beslutet går dig emot, kan det överklagas inom tre veckor.

  5. Om ansökan är förenad med en avgift så får du en separat faktura i efterhand.