Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

En kvinna arbetar förnöjt i sin trädgård

Bygga, bo & miljö

Hund

Hundar som skäller

Din hund får inte störa grannarna genom att skälla. Det är därför lämpligt att ordna din hundhållning så att hunden inte lämnas ensam under för långa perioder. Enstaka skall får man som granne acceptera, men om hunden skäller ihållande kan grannarnas hälsa skadas.

Plocka upp efter din hund

Tänk på att alltid ta upp spillningen efter din hund i tätbebyggda områden, längs motionsspår eller andra områden där många människor vistas.

När behövs tillstånd?

Tillstånd behövs inte enligt miljöbalken. Du kan behöva tillstånd enligt djurskyddslagen, kontakta då Länsstyrelsen i Östergötland, telefon 010-223 50 00 (växel).

Besväras du av lösspringande hundar

Om du besväras av lösspringande hundar bör du kontakta polisen på telefonnummer 114 14.

Hundbadplats

En särskild badplats där man kan ha hunden med sig finns vid Skogssjön.