Handlingsplan för trygghet och säkerhet

I kommunens Vision 2025, sägs att att alla medborgare i kommunen ska känna sig trygga och säkra. Dessutom finns det lagar som kräver att kommunen arbetar aktivt med skydd mot olyckor och krisberedskap.

I Mjölby kommuns handlingsplan för  trygghet och säkerhet, redovisas hur vi arbetar med frågorna, vilka mål vi har och hur uppdrag och organisation ser ut. En ny handlingsplan tas fram för varje ny mandatperiod. I planen ingår också en delplan för räddningstjänstens verksamhet.

Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2019-2022

Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2019-2022, delplan räddningstjäst

Risk- och sårbarhetsanalys

Handlingsplanen är baserad på en risk- och sårbarhetsanalys som syftar till att skapa medvetenhet och kunskap om risker och sårbarheter i kommunen på ett sätt som är användbart både i vardagen och vid allvarligare händelser. Analysen är det underlag kommunen använder sig av för att prioritera sina insatser mot målet om en tryggare och säkrare kommun.

Lagen om skydd mot olyckorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lagen om extraordinära händelserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Säkerhetsamordnare

Helena Westman

Telefon: 0142-859 09

helena.westman@mjolby.se

Marcus Kjettselberg

Telefon: 0142-857 73

marcus.kjettselberg@mjolby.se

 

Roger Max

Telefon: 0142-852 36

roger.max@mjolby.se


Räddningschef

Johan Forsgren

Telefon: 0142-854 02

johan.forsgren@mjolby.se