Sammanträdestider 2022

Här finns kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens samt övriga nämnders sammanträdestider. Fullmäktiges möten är öppna för allmänheten.

Kommunfullmäktiges sammanträdestider

Kommunfullmäktige sammanträder alltid på tisdagar klockan 19 om inte annat anges.

 • 15 februari
 • 29 mars
 • 26 april
 • 14 juni (klockan 13.30)
 • 23 augusti
 • 27 september
 • 25 oktober
 • 22 november (klockan 13.30)
 • 13 december

Kontakt

Kommunfullmäktige Mjölby kommun

Telefon: 010-234 50 00

mjolbykommun@mjolby.se

Kommunsekreterare

Carina Stolt
Telefon: 010-234 51 11

carina.stolt@mjolby.se

Kommunstyrelsens sammanträden

Kommunstyrelsen sammanträder alltid på onsdagar klockan 9.30 -17 om inte annat anges.

 • 26 januari
 • 16 februari
 • 9 mars och 23 mars
 • 20 april
 • 25 maj
 • 15 juni
 • 31 augusti
 • 28 september
 • 12 oktober och 26 oktober
 • 30 november
 • 14 december

Kontakt

Kommunstyrelsen

Telefon: 010-234 50 00
Fax: 010-234 51 20

mjolbykommun@mjolby.se


Kommunstyrelsens sekreterare

Carina Åsman
Telefon: 010-234 53 73

carina.asman@mjolby.se

Byggnads- och räddningsnämndens sammanträdestider

Byggnads- och räddningsnämnden sammanträder alltid klockan 8 om inte annat anges.

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 15 mars
 • 27 april
 • 17 maj
 • 21 juni
 • 24 augusti
 • 15 september
 • 19 oktober
 • 16 november
 • 15 december

Kontakt

Byggnads- och räddningsnämnden

Telefon: 010-234 50 00
byggnad@mjolby.se
raddning@mjolby.se

Nämndsekreterare

Anna (Anne-Charlotte) Selvin
Telefon: 010-234 51 87

byggnad@mjolby.se

Kultur- och fritidsnämndens sammanträdestider

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder alltid på måndagar klockan 13.30 om inte annat anges.

 • 14 februari
 • 28 mars
 • 16 maj
 • 13 juni - INSTÄLLT
 • 12 september
 • 14 november
 • 12 december

Kontakt

Kultur- och fritidsnämnden

Medborgarservice telefon: 010-234 50 00
kulturofritid@mjolby.se

Nämndsekreterare

Liselott Björkman
Telefon: 010-234 52 35

liselott.bjorkman@mjolby.se

Miljönämndens sammanträden

Miljönämnden sammanträder alltid på torsdagar klockan 13 om inte annat anges.

 • 27 januari
 • 24 februari
 • 24 mars
 • 28 april
 • 19 maj
 • 16 juni
 • 18 augusti
 • 22 september
 • 20 oktober
 • 24 november
 • 15 december

Kontakt

Miljönämnden

Telefon: 010-234 50 00
miljo@mjolby.se

Nämndsekreterare

Charlotte Hallin

Telefon: 010-234 62 68

charlotte.hallin@mjolby.se

Omsorgs- och socialnämndens sammanträdestider

Omsorgs- och socialnämnden sammanträder klockan 9.30.

 • 8 februari
 • 22 mars
 • 19 april
 • 24 maj
 • 21 juni
 • 30 augusti
 • 27 september
 • 25 oktober
 • 29 november
 • 20 december

Kontakt

Omsorgs- och socialnämnden

Telefon: 010-234 50 00
social@mjolby.se

Nämndsekreterare

Karin Olsson

Telefon: 010-234 54 81

karin.i.olsson@mjolby.se

Tekniska nämndens sammanträdestider

Tekniska nämnden sammanträder alltid på torsdagar klockan 9 -17 om inte annat anges.

 • 20 januari
 • 17 februari
 • 17 mars
 • 28 april
 • 18 maj
 • 9 juni
 • 25 augusti
 • 22 september
 • 27 oktober
 • 17 november
 • 8 december

Kontakt

Tekniska nämnden

Telefon: 010-234 50 00

tekniska@mjolby.se

Nämndsekreterare

Jenny Ristorp

Telefon: 010-234 54 95

jenny.ristorp@mjolby.se

Utbildningsnämndens sammanträdestider

Utbildningsnämnden sammanträder alltid på måndag klockan 13 om inte annat anges.

 • 7 februari
 • 21 mars
 • 19 april
 • 23 maj
 • 21 juni
 • 29 augusti
 • 26 september
 • 25 oktober
 • 28 november
 • 19 december

Kontakt

Utbildningsnämnden

Telefon: 010-234 50 00

utbildning@mjolby.se


Nämndsekreterare

Lars Östbom

Telefon: 010-234 61 63

lars.ostbom@mjolby.se

Senast publicerad