Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Fontän i vattenmiljö kring bro

KOMMUN & POLITIK

Sammanträdestider 2019

Här finns kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens samt övriga nämnders sammanträdestider. Fullmäktiges möten är öppna för allmänheten.

Kommunfullmäktiges sammanträdestider

Kommunfullmäktige sammanträder alltid på tisdagar klockan 19 om inte annat anges.

  • 12 februari
  • 19 mars
  • 23 april
  • 21 maj
  • 11 juni klockan 13.30
  • 27 augusti
  • 24 september
  • 22 oktober
  • 19 november klockan 13.30
  • 17 december

  Kontakt

  Kommunfullmäktige Mjölby kommun

  Telefon: 0142-850 00

  mjolbykommun@mjolby.se

  Kommunsekreterare

  Carina Stolt
  Telefon: 0142-851 11

  carina.stolt@mjolby.se

  Kommunstyrelsens sammanträden

  Kommunstyrelsen sammanträder alltid på onsdagar klockan 9.30 -17 om inte annat anges.

  • 30 januari
  • 13 februari och 27 februari
  • 20 mars
  • 3 april och 24 april
  • 8 maj och 22 maj
  • 19 juni
  • 21 augusti
  • 4 september och 25 september
  • 9 oktober och 23 oktober
  • 6 november och 27 november - inställt
  • 4 december och 18 december

  Kontakt

  Kommunstyrelsen

  Telefon: 0142-850 00
  Fax: 0142-851 20

  mjolbykommun@mjolby.se


  Kommunstyrelsens sekreterare

  Carina Åsman
  Telefon: 0142-853 73

  carina.asman@mjolby.se

  Tekniska nämndens sammanträdestider

  Tekniska nämnden sammanträder alltid på torsdagar klockan 9 -17 om inte annat anges.

  • 24 januari
  • 14 februari
  • 14 mars
  • 25 april
  • 23 maj
  • 19 juni
  • 29 augusti
  • 19 september
  • 17 oktober
  • 21 november
  • 19 december

  Kontakt

  Tekniska nämnden

  Telefon: 0142-850 00

  tekniska@mjolby.se

  Nämndsekreterare

  Jenny Ristorp

  Telefon: 0142-854 95

  jenny.ristorp@mjolby.se

  Byggnads- och räddningsnämndens sammanträdestider

  Byggnads- och räddningsnämnden sammanträder alltid på tisdagar klockan 8 om inte annat anges.

  • 15 januari
  • 12 februari
  • 19 mars
  • 16 april
  • 21 maj
  • onsdag 12 juni
  • 20 augusti
  • 17 september
  • 22 oktober
  • onsdag 20 november
  • 10 december

  Kontakt

  Byggnads- och räddningsnämnden

  Telefon: 0142-850 00
  byggnad@mjolby.se
  raddning@mjolby.se

  Nämndsekreterare

  Annika Jansson
  Telefon: 0142-851 81

  byggnad@mjolby.se

  Kultur- och fritidsnämndens sammanträdestider

  Kultur- och fritidsnämnden sammanträder alltid på måndagar klockan 13.30 om inte annat anges.

  • 11 februari
  • 25 mars
  • 29 april
  • 10 juni
  • 9 september
  • 14 oktober
  • 18 november
  • 16 decemer

  Kontakt

  Kultur- och fritidsnämnden

  Telefon: 0142-850 00
  kulturofritid@mjolby.se

  Nämndsekreterare

  Liselott Björkman
  Telefon: 0142-852 35

  liselott.bjorkman@mjolby.se

  Miljönämndens sammanträden

  Miljönämnden sammanträder alltid på torsdagar klockan 13 om inte annat anges.

  • 31 januari i Mjölby
  • 21 februrari i Boxholm
  • 21 mars i Mjölby
  • 25 april i Boxholm
  • 23 maj i Mjölby
  • 13 juni i Mjölby
  • 22 augusti i Mjölby
  • 12 september i Boxholm
  • 17 oktober i Mjölby
  • 21 november i Boxholm
  • 19 december i Mjölby

  Kontakt

  Miljönämnden

  Telefon: 0142-850 00
  miljo@mjolby.se

  Nämndsekreterare

  David Hansevi

  Telefon: 0142-859 58

  david.hansevi@mjolby.se

  Omsorgs- och socialnämndens sammanträdestider

  Omsorgs- och socialnämnden sammanträder klockan 9.30.

  • onsdag 9 januari
  • torsdag 28 februari
  • tisdag 26 mars
  • tisdag 23 april
  • tisdag 28 maj
  • tisdag 18 juni
  • tisdag 27 augusti
  • tisdag 1 oktober
  • torsdag 28 november
  • tisdag 17 december

  Utbildningsnämndens sammanträdestider

  Utbildningsnämnden sammanträder alltid på måndag klockan 13 om inte annat anges.

  • 11 februrari
  • 11 mars
  • 15 april
  • 13 maj
  • 12 juni
  • 26 augusti
  • 16 september
  • 14 oktober
  • 18 november
  • 16 december

  Kontakt

  Utbildningsnämnden

  Telefon: 0142-850 00

  utbildning@mjolby.se


  Nämndsekreterare

  Carin Dahlberg

  Telefon: 0142-853 77

  carin.dahlberg@mjolby.se