Biltvätt på gatan

Att tvätta bilen direkt på gatan är inte bra för miljön. Tvättvattnet som rinner av bilen innehåller tvättkemikalier, oljerester och asfalt. Vattnet rinner ut i dagvattenbrunnar och går orenat ut i vattendrag och sjöar.

Tvätta helst inte bilen på gatan

Även om du inte använder kemikalier till rengöring följer föroreningar med i tvättvattnet från bilen. Vattnet rinner ner i gatubrunnar och vidare ut i närliggande vattendrag och sjöar. Därför bör man inte tvätta bilen på gatan.

Tvätta vid avsedd anläggning

Ett bättre alternativ är att tvätta bilen i en biltvättanläggning där spillvattnet från tvätten renas. Använd miljömärkta produkter där det är tillåtet att ta med produkter själv. I bilschampo och avfettningsmedel finns ämnen, till exempel tensider, som kan skada eller störa djur och växtlivet i vattenmiljön. Fördelen med miljöanpassade schampon är att deras tensider lättare och snabbare bryts ner i reningsverk och i naturen.

Enstaka tvättar på gräsmatta eller grusad yta

Vid enstaka tillfällen kan bilen tvättas på gräsmatta eller grusad yta långt från vattendrag, dagvatten- eller dricksvattenbrunnar. Vid dessa tillfällen bör rengöringsmedel undvikas helt.

Miljöbalken

I Miljöbalkens 2 kapitel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns allmänna hänsynsregler som är till för att skydda miljön och människors hälsa. Reglerna gäller för såväl företag som för privatpersoner. Miljönämnden får i enskilda fall besluta om förläggande och förbud från tvätt på gatan.

Kontakt

Miljökontoret

Telefon: 010-234 50 00

E-post: miljo@mjolby.se

 

Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner samverkar i en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor. Miljökontoret är placerat i Mjölby och där hanteras alla frågor inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Senast publicerad