Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En man arbetar med tillverkning av truckar i fabrik.

JOBB & FÖRETAGANDE

Solarier

Kommunerna har tillsynsansvar över solarieverksamhet enligt strålskyddslagen. Statens strålskyddsinstitut i Sverige (SSI) är, enligt strålskyddsförordningen, oförändrat den myndighet som utfärdar föreskrifter om allmänna skyldigheter, tillståndsplikt, tillstånd och regler enligt strålskyddslagen. Solarieverksamhet ska anmälas till kommunen.

Krav enligt solarieföreskriften SSI FS 1998:2

Varje solarium ska vara märkt med UV-typ 3. På äldre solarier motsvarar SEMKO:s S-märke kategorin UV-typ 3 och innebär likvärdig strålningsstyrka.

Solariet ska vara utrustat med godkända rör, det vill säga rör enligt solariets egen märkning eller rör från SSI:s lista över godkända ersättningsrör.

Kunden ska kunna ställa in soltiden via tidur, myntautomat eller liknande. Strömförsörjningen till ett solarium ska vara försett med ett extra tidur som slår av nätspänningen till solariet efter högst en timme.

SSI:s anslag "Viktigt för dig som använder solarium" ska finnas vid varje solariebädd.

Exponeringsschema från solarietillverkaren eller motsvarande anvisningar ska anslås väl synligt. Som alternativ kan personalen vid bemannade solarier ge råd om hur man ska sola.

Skyddsglasögon ska finnas tillgängliga för varje kund.

Information och skyddsråd

På eller intill solarier ska det finnas ett anslag i minst A3-format med samma text och utförande som anges i föreskriften under rubriken "Viktigt för dig som använder ett solarium". Det ska finnas ett anslag intill varje solarium. Affisch går att beställa från SSI.

Bruksanvisning med exponeringsschema eller motsvarande anvisningar ska finnas tillgängligt, anslås väl synligt eller meddelas dem som använder ett solarium. Bruksanvisningen ska ange tid i minuter för första exponering i solariet, schema med tider i minuter för efterföljande exponeringar beroende på individuell solkänslighet, hudtyp och brunpigmentering. Dessutom antal exponeringar som inte ska överskridas under ett år.

I fritidsanläggningar, simhallar, gym och så vidare, där solarier används utan bemanning, ska en bruksanvisning med exponeringsschema finnas anslagen eller tillgänglig.

Märkning

Rätt utrustning ska användas. Utrustningen skall vara märkt med "UV-typ(e) 3" som anger att solariet uppfyller europeisk och svensk standard för solarier (SS EN 60 335-2-27). Märkningen innebär att solariet har en begränsad strålningsstyrka inom vissa värden och att det ska kunna användas utan särskild kompetens eller utbildning.

Enbart så kallat "CE"-märke på ett solarium är inte tillräckligt om inte UV-typ också anges och rörbestyckning specificerats. På äldre solarier motsvarar SEMKO:s "S-märke" kategorimärkning UV typ 3, och erbjuder likvärdig strålsäkerhet.

Solarieglasögon

Skyddsglasögon ska finnas tillgängliga för varje person som använder ett solarium. Solkunder ska erbjudas skyddsglasögon utan att särskilt behöva fråga efter dem. EN-standarden för solarier specificerar krav på UV-skydd som solarieglasögon ska uppfylla. Det finns inget krav på passform.

Det finns solarieglasögon för såväl engångs- som flergångsbruk. Om de uppfyller standardens krav är i praktiken svårt att kontrollera. Ser glasögonen mörka eller ogenomskinliga ut är det troligt att de uppfyller kraven.

Extra tidur

Strömförsörjningen till ett solarium i en lokal som upplåts till allmänheten ska vara försedd med ett extra tidur som slår av nätspänningen till solariet inom högst 60 minuter. Det som krävs är att solariet ska ha ett inbyggt eller ordinarie tidur för inställning av soltid samt vara elanslutet via en extra oberoende mekanism som bryter strömmen inom en timme. I de fall solarier redan anslutits till en pollettautomat och har ett i solariesängen inbyggt tidur, och bägge fungerar, är kravet uppfyllt.

Kunden ska kunna ställa in den tid som han eller hon bör sola beroende på sin individuella känslighet enligt rekommendationer i tillverkarens bruksanvisning. Det är viktigt att obemannade solarier i simhallar, gym, och liknande stänger av innan allvarliga brännskador uppstår om till exempel pollettautomatens tidmekanism hakar upp sig.

Information om solarieverksamhetPDF

Blankett för anmälan av solariumPDF