Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Flicka som sitter i skolbänken och funderar

UTBILDNING & BARNOMSORG

Ängahusets förskola i Väderstad

Ängahuset är en mindre förskola där våra värdeord trygghet, glädje, lärande och engagemang står i fokus. Här finns plats för cirka 45 barn i åldrarna 1-5 år.

Förskolan har två hemvister, Traktorn och Tröskan. Torget i mitten med sina pedagogiska lekmiljöer knyter på ett naturligt sätt ihop hemvisterna.

Under stora delar av dagen delar vi barnen i tre grupper utifrån ålder. Personalen, barnen och vårdnadshavarnas engagemang formar vår verksamhet. Vi har ett nära samarbete mellan hemvisterna där alla barn är allas barn.

Ängahuset har nära till skog och natur och vår gård har många lekytor, redskap, leksaker samt växthus, fruktträd och kryddland.

Barnet i centrum

Målsättningen för verksamheten är att sätta barnet i centrum och lägga grunden för ett livslångt lärande utifrån det enskilda barnets behov och förutsättningar.  Verksamheten ska vara trygg lärorik och utvecklande. Vi arbetar utifrån ett tematiskt arbetssätt, där barnen ges möjlighet att utveckla tankar och idéer till lek och skapande. Det ska även möjliggöra nya språkliga erövringar och utveckla tänkande kring matematik.

Pedagogisk dokumentation

Vi pedagoger använder pedagogisk dokumentation för att följa barnets individuella utveckling och lärande samt för att utveckla verksamheten. Genom den pedagogiska dokumentationen synliggör vi och ökar insikten i barnets arbete och utveckling för dig som vårdnadshavare. Vi arbetar både med att dokumentera det enskilda barnets utveckling och lärande men också hur verksamheten utvecklas.

Våra portfoliopärmar är ett verktyg för att följa det enskilda barnet och våra verksamhetsdokumentationer finns på våra dokumentationsväggar och därefter i verksamhetspärmen.

Studiedagar

Förskolans läroplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Rektor

Linda Hedlund
Telefon: 0142-857 90

linda.hedlund@mjolby.se


Administratör

Helena Södergren
Telefon: 0142-857 95

helena.sodergren@mjolby.se


Tröskan

Telefon: 0142-857 75 eller 072-540 34 39


Traktorn

Telefon: 0142-857 82 eller 072-570 32 95

 

Harven

Telefon: 0142-857 70

 

Adress: Vallsbergsvägen 25, Box  257, 590 21 Väderstad