Avfallshantering för företag

Den verksamhet som vill lämna avfall på Hulje återvinningscentral ska vara registrerad som kund och ha ett kundnummer. Vid registreringen får du ett kort så att du kan väga in ert avfall.

Ditt ansvar

Du som är företagare ansvarar själv för att avfall som uppstår i din verksamhet tas omhand på ett bra sätt. Kommunen har monopol på att hämta hushållsavfall och avfall som liknar hushållsavfall. Inom företag kan det uppstå hushållsliknande avfall i personalmatsalar, restaurangavfall och vid all hantering av livsmedel. Om din verksamhet alstrar hushållsliknande avfall, måste du ha en soptunna för att vi ska hämta det.

Övrigt avfall ska du lämna på Hulje återvinningscentral, tänk på att du inte får lämna farligt avfall på Hulje.

De regler som styr hur du ska hantera avfall finns bland annat i miljöbalken och avfallsförordningen.

Föreskrifter för avfallshantering i Mjölby kommun

Taxor för avfallshantering

Taxa för verksamhetsavfallöppnas i nytt fönster

Avfallskategorier på Hulje återvinningscentral

 • brännbart avfall
 • elektronik (avgiftsfritt)
 • kyl- och frysdiskar (avgiftsfritt)
 • metallskrot (avgiftsfritt)
 • rent träavfall
 • trädgårdsavfall

Sortera noga!

Vid invägningen anvisas ni av personalen var avfallet ska läggas. Fakturering sker sedan månadsvis via service- och teknikförvaltningen. Ni måste sortera avfallet noga. Väl sorterat avfall minskar i längden kostnaden för avfallslämnaren.

Tänk i följande prioriteringsordning när du sorterar avfall:

 • Minska avfallsmängderna
 • Återanvänd
 • Materialåtervinn
 • Energiutvinn
 • Deponera

Företagskort

Företag som kontinueligt behöver lämna mindre mängder avfall kan skaffa ett företagskort för 5 000 kronor, exklusive moms. Företagskortet innebär att du kan lämna avfall utan att väga det, dock med vissa undantag som preciseras nedan.

Detta gäller för ditt företagskort:

 • Max 1,5 kubikmeter per tillfälle (en normal släpkärra)
 • Gäller endast vardagar klockan 7– 16.
 • Kortet ska alltid finnas med, helst i fordonets framruta
 • Personalens anvisningar ska alltid följas
 • Avfallet ska sorteras korrekt
 • Ditt fordon får väga max 3,5 ton

Avfall som inte ingår i företagskortet: Farligt avfall, deponi, fyllnadsmassor (till exempel gips, isolering, betong, kakel och jord) samt hushållsavfall (till exempel avfall från lunchrum).

Kontakt

Hulje återvinningscentral

Telefon: 0142-853 87


Kundservice

Telefon: 0142-852 33
Telefontid vardagar klockan 9.30-12 och 13.30-15.30.

TKDebitering@mjolby.se