Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En man arbetar med tillverkning av truckar i fabrik.

Jobb & företagande

Brännbart avfall

Ett företag kan lämna brännbart avfall vid Hulje återvinningscentral. Företaget ska vara registrerat i vågsystemet och ha ett kundnummer.

Avfallet ska vägas in före avlastningen, det brännbara avfallet lämnas på plats som anvisas av personalen vid återvinningscentralen.

Fakturering sker i efterskott via faktura från service- och teknikförvaltningen.

Det är viktigt att man sorterar sitt avfall ordentligt, det får absolut inte finnas något farligt avfall bland det brännbara avfallet.

Som företagare har man även ett avfall som i dagligt tal betecknas som hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. För detta avfall har man ett vanligt avfallskärl enligt abonnemang med service- och teknikförvaltningen. 

Företagare kan även anlita ett oberoende avfallstransportföretag för det rena brännbara avfallet, dock ej för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall, till exempel avfall från lunchrum. Det ingår i det kommunala monopolet.

Kontakt

Kundservice

Telefon: 0142-852 33
Telefontid vardagar 930-12 och 13.30-15.30.

TKDebitering@mjolby.se

 

Hulje återvinningscentral

Telefon: 0142-853 87