Mjölby kommun
En kvinna arbetar förnöjt i sin trädgård.

BYGGA, BO & MILJÖ

Kartor och mätning

Vid byggnation eller planering av byggnation krävs i många fall en karta. Detta för att det som byggs eller planeras ska passas in såväl i plan som i höjd. Utöver kartan behövs en del information som är kopplad till kartan såsom fastighetsindelningen, adresser och namn på allmänna platser. Inom kommunen är det Byggnadskontoret som har ansvaret för alla dessa områden.