Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Glada elever.

UTBILDNING & BARNOMSORG

Välkommen till Normlösa förskola

Förskolan ligger i en vacker och lantlig miljö och har tre avdelningar; Pärlan för de yngre barnen samt Snäckan och Sjöstjärnan där de äldre barnen går. Gården är stor och lummig, där  tillbringar vi mycket tid. Vi vill att alla barn ska trivas, vara trygga och ta del av en lustfylld inlärning.

Vi samarbetar med skolan, bland annat för att skolbarn och förskolebarn ska leka och lära tillsammans. Ett annat prioriterat område är barnens inflytande och delaktighet.

Öppettider

Måndag-fredag klockan 6-17.30.

Inskolning

När ditt barn börjar på Normlösa förskola eftersträvar vi en trygg inskolning utifrån barnets egna förutsättningar. Samarbetet med dig som vårdnadshavare är viktigt för att inskolningen ska bli så bra som möjligt.

När ditt barn fått plats på förskolan får du ett placeringsmeddelande. Avdelningen som barnet blivit placerat bjuder in dig till föräldramöte om inskolningen där du får all information om hur det går till.

Studiedagar

Förskolan har två studiedagar varje termin, två på hösten och två på våren, då är förskolan stängd.

Studiedagar

Sommarstängt

Varje sommar stänger vi fyra veckor. De barn som behöver tillsyn under den tiden får vara på en annan förskola i Mantorp. Vi informerar i god tid vilka veckor det gäller och vilken förskola barnen hänvisas till.

Föräldrakontakt

Vi lägger stor vikt vid  en god föräldrakontakt. Tillsammans med Normlösa skola har vi ett föräldraråd som sammanträder ungefär fyra gånger om året. I rådet ingår både personal och föräldrar. På förskolan väljs två representanter från varje avdelning på höstens föräldramöte.

Utvecklingssamtal

Den regelbundna kontakten mellan hemmet och förskolan är viktig. Utvecklingssamtal är förberedda samtal mellan föräldrar och förskolelärare som sker en gång per barn och år.

Som förälder är du alltid välkommen att besöka oss på förskolan!

Kontakt

Rektor

Sara Andersson
Telefon: 0142-852 97

sara.g.andersson@mjolby.se


Pärlan

Telefon: 0142-36 60 10 eller 073-074 41 98

Snäckan

Telefon: 0142-36 60 10 eller 073-074 41 98

Sjöstjärnan

Telefon: 0142-36 60 12 eller 73-074 51 44

Kök

Telefon: 0142-36 01 72

Adress: Skeppsåsvägen 4, 596 93 Skänninge