Heta Arbeten

Kursen riktar sig till dig som arbetar med svetsning, skärning, lödning, takläggning eller andra metoder som kan orsaka en brand.

Försäkringsbolagen har i sina villkor ett krav på att de som utför tillfälliga brandfarliga heta arbeten måste ha utbildning på området och följa de säkerhetsregler och rutiner som finns. Detta innebär att all personal som är inblandade i ett sådant arbete ska ha denna utbildning, det vill säga:

 • Den som beställer det heta arbetet.
 • Den brandskyddsansvarige som också avgör om det är ett tillfälligt hett arbete eller inte.
 • Den som utför arbetet eller bevakar det heta arbetet.

Nästa kurstillfälle: Måndagen den 18 maj 2020 klockan 8-15. Fullbokad.

Plats: Räddningstjänstens utbildningscenter, Omlastarevägen 6, Mjölby.

Kursavgift: 2920 kronor exklusive moms per deltagare. I kursavgiften ingår kursmaterial, fika och lunch.

Efter genomförd kurs erhålls ett certifikat som gäller i fem år.

Vårens kurstillfällen

 • Måndagen den 23 mars, Fullbokad
 • Måndagen den 18 maj, Fullbokad

Anmälan

Gör din anmälan med e-post till utbildningsledare Björn Törnström på utbildningsledare@mjolby.se

Följande uppgifter ska finnas med i anmälan:

 • Antal deltagare
 • Förnamn och efternamn på samtliga deltagare
 • Personnummer på samtliga deltagare
 • Telefonnummer och e-postadress till samtliga deltagare
 • Företagsnamn, organisationsnummer och företagsadress
 • Faktureringsuppgifter
 • Referensnummer/märkning
 • Leveransadress för certifikat
 • Önskemål om specialkost

Kursinnehåll

Brandteori

 • Brandtriangeln
 • Brandförlopp
 • Brandfarlig vara
 • Förebyggande åtgärder

Brandskyddsansvar och organisation på arbetsplats

 • Vem ger tillstånd?
 • Brandskyddsansvarig, vem är det?
 • Den som utför arbetet Beställare/brandskyddsansvarig
 • Brandvakt

Säkerhetsregler, tillståndsblankett och ansvarsfrågor

 • Vilka försäkringar har säkerhetsregler för Heta Arbeten?
 • Försäkringsbolagens ersättningsregler
 • Skadefall
 • Hur fungerar försäkringen vid skada?
 • Tillstånd/kontrollista
 • Straffrättsligt ansvar

Praktik

 • Brand i kläder
 • Handhavande av olika typer av handbrandsläckare
 • Hantering av gasflaskor

Kontakt

Brandman och utbildningsledare

Björn Törnström

Telefon: 0730 - 60 17 78

utbildningsledare@mjolby.se