Studentarbete i företag

Har du olösta problem eller någon uppgift som inte har hunnits med på ditt företag? Med hjälp av studenter från Linköpings Universitet har du möjlighet att få mindre analyser och uppgifter genomförda. På samma gång knyter företaget nya kontakter med studenter som kanske i framtiden kan bli nya medarbetare hos dig.

Arbetet kan förekomma i de flesta ämnen och innefattar exempelvis industriell marknadsanalys, produktdesign eller logistikprojekt. Alla studenter har handledning av universitetet men behöver naturligtvis en kontaktperson på företaget. Denne ska hjälpa till med information och underlag till arbetet.

Anlita eller rekrytera studenter vid Linköpings universitetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samarbete

Mjölby kommun samarbetar med Linköpings Universitet för att förbättra och utveckla kunskapsutbytet mellan Linköpings Universitet och det lokala näringslivet.

Har du en idé om ett studentprojekt eller vill veta mer är du välkommen att kontakta Göran Tevell vid Linköpings Universitet via e-post goran.tevell@liu.se eller per telefon 013-28 18 22.

Kontakt

Näringslivsutvecklare

Michael Agu
Telefon: 0142-851 14

michael.agu@mjolby.se