Kontakta Normlösa skola

Kontaktuppgifter

Titel/plats

Namn, e-post, telefon

Fritids

normlosa.fritidshem@mjolby.se
076-125 26 49

Lärare i förskoleklass

Helena Larsson

helena.larsson@mjolby.se

Lärare i årskurs 1, 2

Camilla Åkeson
camilla.akeson@mjolby.se

Lärare i årskurs 3, 4

Johanna Wernström,
johanna.wernstrom@mjolby.se 

Lärare i årskurs  5

Lisa Jegermalm,
lisa.jegermalm@mjolby.se

Textilslöjd i årskurs 3-5
Klämmetorpsskolan

Towe Brändefors
towe.brandefors@mjolby.se

Trä- och metallslöjd i årskurs 3-5
Klämmetorpsskolan

Jonas Edin
jonas.edin@mjolby.se

Idrott o hälsa i årskurs 3-5

Klämmetorpsskolan

Andreas Wass
andreas.wass@mjolby.se

Rektor

Åsa-Pia Svalin
asa-pia.svalin@mjolby.se
0142-852 97

Skoladministratör

Ann-Sofie Lundström

Ann-Sofie.Lundstrom@edu.mjolby.se
0142-856 21

Skolsköterska,

(finns på Lindbladsskolan)

Helena Holmgren Carlsson
helena.holmgren-carlsson@mjolby.se
0142-859 39

Skolläkare

Camilla Gårdman

camilla.gardman@mjolby.se

Skolkurator

Thomas Olsson

thomas.olsson@mjolby.se

0142-854 28

Skolpsykolog

Tobias Björn

tobias.bjorn@mjolby.se

0142-36-63-14

Logoped

Linnéa Cooke

linnea.cooke@mjolby.se

0142-855 06

Specialpedagog

Malin Kirch

malin.kirch@mjolby.se

0142-851 39

Verksamhetsvaktmästare

Jörgen Westrin

jorgen.westrin@mjolby.se

073-502 61 41

Skolmåltidspersonal

Malin Rooswall

malin.rooswall@mjolby.se

0142-851 39