Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En man arbetar med tillverkning av truckar i fabrik.

JOBB & FÖRETAGANDE

Folkölsförsäljning

Det som brukar kallas folköl benämns i alkohollagen som öl. Lagen styr hur försäljning av folköl ska skötas för att begränsa skadlig alkoholkonsumtionen. För servering och försäljning av öl krävs inte något tillstånd, men vissa villkor måste vara uppfyllda.

Villkor för att sälja eller servera folköl

Godkänd lokal

Verksamheten måste drivas i en lokal som godkänd som livsmedelslokal enligt bestämmelser meddelade med stöd av 22 paragrafen tredje stycket livsmedelslagen .

Försäljning av matvaror och servering av mat

Med matvaror menas i detta sammanhang varor ur det vanliga livsmedelssortimentet. Enbart varor ur det så kallade kiosksortimentet anses inte tillräckligt. Observera att det måste vara frågan om en faktisk försäljning, det räcker alltså inte med att ha några enstaka matvaror på en hylla.

Anmälan

Den som bedriver försäljning och/eller servering av öl ska senast när verksamheten påbörjas anmäla det till kommunen. Det kostar inte något att anmäla försäljning av folköl.

Egenkontroll

Vid försäljning och/eller servering av öl ska särskild tillsyn utövas. För tillsynen ska det finnas ett för verksamheten lämpligt egenkontrollsprogram.

Den som säljer folköl utan att lokalen är godkänd som livsmedelslokal och/eller inte säljer matvaror kan dömas för olovlig försäljning av alkoholdrycker till böter eller fängelse.

Kassapersonal har ett personligt straffansvar och kan straffas med böter eller fängelse om folköl säljs till en person som till exempel inte fyllt 18 år.

Vi samarbetar med Motala kommun, därför hittar du blanketten för för anmälan av försäljning av folköl och mall för egenkontrollprogram på deras webbsida.

Blankett för anmälan av försäljning av folköl och egenkontrollprogram.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontroll av försäljningsställen, kontrollavgift för tillsyn

Mjölby kommun samverkar med Motala, Vadstena, Ödeshög, Boxholm och Finspåns kommuner när det gäller tillsyn och kontroll av försäljningsställen av öl. För de som bedriver verksamhet med försäljning av sådana produkter innebär detta ingen förändring annat än att kontakt om och information rörande detta kan förekomma från Motala kommun. Mjölby kommun tar ut en avgift på 1 000 kronor för tillsyn och kontroll varje år.

Kontakt

Förvaltningssekreterare

Christoffer Sjögren
Telefon 0142-854 81

 

Göran Lidemalm
Telefon 0142-852 24

 

social@mjolby.se