Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En man arbetar med tillverkning av truckar i fabrik.

JOBB & FÖRETAGANDE

Livsmedelsföretag

Om du vill starta eller ta över en befintlig verksamhet som hanterar livsmedel måste verksamheten registreras eller godkännas hos miljönämnden. Enligt livsmedelslagen är alla verksamheter som hanterar livsmedel så kallade livsmedelsanläggningar. Det är bland annat restauranger, butiker, kiosker och storhushåll men även transportörer, importörer och matmäklare. Är du osäker om din planerade verksamhet är en livsmedelsanläggning, kontakta miljökontoret.

En registrering ska göras senast två veckor innan verksamheten planeras starta. När du har mottagit ett beslut om registrering från miljönämnden kan du påbörja din verksamhet. För mer information om tillvägagångssätt se Registrering av livsmedelsanläggning

En ansökan om godkännande ska göras innan verksamheten får påbörjas. En verksamhet som omfattas av kravet om godkännande får inte påbörjas innan miljönämnden utfärdat ett godkännande. Kontrollmyndigheten ska besöka verksamheten på plats innan ett godkännande kan utfärdas. Vid besöket kontrolleras att företagets lokaler samt metoder och rutiner uppfyller lagstiftningens krav.

Blankett anmälan - registrering av livsmedelsanläggningPDF. Vid ansökan om godkännande, kontakta miljökontoret.

Besök på plats

När verksamheten har registrerats och påbörjats kommer miljökontoret att göra ett besök för att kontrollera att livsmedelsverksamheten uppfyller de krav som ställs i gällande lagstiftning på t.ex. lokal samt metoder och rutiner för säker livsmedelshantering. Observera att det är alltid verksamhetsutövarens ansvar att följa gällande lagstiftning.

Beroende på vilken typ av verksamhet som planeras ställs olika krav på utformning av lokalen, utrustning och omfattning av metoder och rutiner. Nedan finns hjälpmedel vid planering av livsmedelslokaler.

Ändring eller ägarbyte

Vid ägarbyte eller upphörande av verksamheten krävs det att verksamhetsutövaren meddelar detta till miljökontoret. Detsamma gäller vid betydande ändringar i verksamheten, t.ex. utökning av verksamhetens omfattning och art.

Livsmedelsverket, information till livsmedelsföretagare om till exempel lagstiftning, vägledningar, lokalutformning hittar du under Livsmedelsföretag.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Försäljning av små mängerPDF

Importera färdigförpackade livsmedelPDF

Öppna kaféPDF

Opening a caféPDF

Regler för livsmedelsverksamhetPDF

Livsmedelshantering i hemmetPDF

Information vid evenemangPDF

Kom ihåg att kontakta andra

Registreringen omfattar endast livsmedelslagen. Många gånger behövs även andra anmälningar göras eller tillstånd sökas från andra myndigheter eller enheter innan verksamheten kan starta.
Exempel på andra är Byggnadskontoret, Räddningstjänsten, Polisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Service- och teknikförvaltningen.