Livsmedelsföretag

Om du vill starta eller ta över en befintlig verksamhet som hanterar livsmedel måste verksamheten registreras hos miljönämnden eller godkännas av Livsmedelsverket. Det som avgör om en verksamhet ska registreras är dess kontinuitet och organisation. Det är bland annat restauranger, butiker och kiosker samt storhushåll men även transportörer, importörer och matmäklare. Är du osäker om din planerade verksamhet är en livsmedelsanläggning, kontakta miljökontoret.

En registrering ska göras innan verksamheten planeras starta. Det är belagt med sanktionsavgift att starta upp utan att registrera verksamheten. För mer information om tillvägagångssätt se Registrering av livsmedelsanläggning.

Besök på plats

När verksamheten har registrerats och påbörjats kommer miljökontoret att göra ett besök för att kontrollera att livsmedelsverksamheten uppfyller de krav som ställs i gällande lagstiftning på t.ex. lokal samt metoder och rutiner för säker livsmedelshantering. Observera att det är alltid verksamhetsutövarens ansvar att följa gällande lagstiftning.

Beroende på vilken typ av verksamhet som planeras ställs olika krav på utformning av lokalen, utrustning och omfattning av metoder och rutiner. Nedan finns hjälpmedel vid planering av livsmedelslokaler.

Ändring eller ägarbyte

Vid ägarbyte eller upphörande av verksamheten krävs det att verksamhetsutövaren meddelar detta till miljökontoret. Detsamma gäller vid betydande ändringar i verksamheten, till exempel utökning av verksamhetens omfattning och art samt vid flytt av verksamheten till annan lokal. Beroende på ändring kan det krävas en ny registrering, kontakta miljökontoret för mer information.

Hos Livsmedelsverket hittar du information om exempelvis lagstiftning och vägledning samt lokalutformning.

Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försäljning av små mängder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kom ihåg att kontakta andra

Registreringen omfattar endast livsmedelslagen. Många gånger behövs även andra anmälningar göras eller tillstånd sökas från andra myndigheter eller enheter innan verksamheten kan starta.

Exempel på andra myndigheter eller enheter är Byggnadskontoret, Räddningstjänsten, Polisen och Service- och teknikförvaltningen.

Bygglov i Ödeshögs kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mobil försäljning av mat

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge Öppnas i nytt fönster.

Torg och allmänna platser i Ödeshögs kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Kontakt

Miljökontoret

Telefon: 010-234 50 00

miljo@mjolby.se

 

Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner samverkar i en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor. Miljökontoret är placerat i Mjölby och där hanteras alla frågor inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Senast publicerad