Analyser och rankingar

Det finns ett flertal olika organisationer och föreningar som rangordnar kommunernas företagsklimat eller analyserar näringslivet. Det som undersöks kan exempelvis vara nyföretagandet, kommunalskatten, kommunens service till företagare, vägnätet samt tåg- och flygförbindelser. Det finns också organisationer som exempelvis Ung Företagsamhet som rangordnar kommunerna ur ett entreprenörsperspektiv.

Svenskt Näringslivs ranking 2020

Mjölby kommun hamnar på plats 39 bland landets 290 kommuner, när Svenskt Näringsliv rankar företagsklimatet 2020. Därmed tillhör kommunen de 13 % bästa kommunerna i landet.

Undersökningen visar att många företagare i Mjölby tycker att företagsklimatet är bra. Undersökningen visar att företagarna är mycket positiva till Mjölbys väg- och tågkommunikationer, samt mobilnät och bredband. Ett svagare område är företagsamheten, eftersom en relativt liten andel av de sysselsatta kommuninvånarna är företagare.

Fakta om undersökningen: Svenskt Näringslivs undersökning utgörs av både enkätfrågor till företagen och av statistik om faktiska förhållanden. Exempel på det sistnämnda är kommunalskattens storlek, hur stor andel av den kommunala verksamheten som köps in från privata företag och hur stor andel av hushållen som försörjer sig genom arbete.

Mer om rankingen hittar du här: Företagsklimat, Svenskt Näringslivlänk till annan webbplats

Försäljningsindex 2019

Under 2019 ökade omsättningen för dagligvaror i Mjölby kommun med fem miljoner kronor till 1 014 miljoner kronor. Kommunen har under många år haft det högsta handelsindexet för dagligvaror i länet. 2019 uppgår det till 102 vilket visar att fler personer än kommunens invånare handlar i kommunen (om indexet hade varit lägre än 100 visar det att kommunens invånare väljer att handla utanför den egna kommunen). Andra pendlingskommuner nära större stad har ett genomsnittligt handelsindex på endast 78. Mjölbys siffra kan förklaras av kommunens fördelaktiga geografiska läge liksom den stora mängden inpendlare som antagligen väljer att handla sina dagligvaror i kommunen innan de åker hem.

Förhållandet är dock det omvända när det gäller sällanköpsvaror. Här uppgår handelsindexet till 60 men det är mycket intressant att notera att motsvarande index för jämförbara kommuner endast ligger på 26! Köptroheten för sällanköpsvaror är med andra ord större i Mjölby kommun än på många andra håll. Omsättningen för sällanköpsvaror i kommunen minskade under 2019 med 10 miljoner kronor till 524 miljoner kronor.

Definitioner:
Dagligvaror utgörs av livsmedel, tobak, tidningar, blommor, alkohol samt Apotekens receptfria- och egenvårdsprodukter.
Sällanköpsvaror utgörs av kläder, fritidsvaror och utrustning till hemmet.
E-handel ingår inte i statistiken.

Försäljningsindex är ett mått på hur väl handeln förmår att ta tillvara de befolkningsmässiga försäljningsunderlag som finns i en kommun och om handeln dessutom förmår att locka kunder från andra kommuner. Ett försäljningsindex på 100 innebär att handeln omsätter lika mycket som det befolkningsmässiga underlaget medger. Ett index över 100 innebär att handeln drar kunder från andra områden medan ett index under 100 innebär att handeln har ett utflöde till andra kommuner.

Handeln i Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mjölby årets Ung Företagsamhets-kommun 2018

Ung Företagsamhet rangordnar länets kommuner bland annat efter andel gymnsieelever som driver ett UF-företag i Östergötland. 2018 blev Mjölby bästa UF-kommun i Östergötland. 59 % av alla gymnasielever i Mjölby startar, driver och avvecklar ett UF-företag. Kommunen har även den största ökningen i länet av andelen UF-företagare.

Kontakt

Näringslivschef

Torbjörn Sjögren
Telefon: 0142-850 11

torbjorn.sjogren@mjolby.se


Marknadsstrateg

Åsa Elandersson
Telefon: 0142-858 57

asa.elandersson@mjolby.se