Analyser och rankingar

Det finns ett flertal olika organisationer och föreningar som rangordnar kommunernas företagsklimat eller analyserar näringslivet. Det som undersöks kan exempelvis vara nyföretagandet, kommunalskatten, kommunens service till företagare, vägnätet samt tåg- och flygförbindelser. Det finns också organisationer som exempelvis Ung Företagsamhet som rangordnar kommunerna ur ett entreprenörsperspektiv.

Svenskt Näringslivs ranking 2019

Mjölby hamnar på plats 74 bland landets 290 kommuner, när Svenskt Näringsliv rankar företagsklimatet 2019. I Östergötland hamnar Mjölby på tredje plats, medan Ydre har det bästa företagsklimatet av länets 13 kommuner.

Undersökningen visar att de flesta företagen i Mjölby tycker att företagsklimatet är bra. Särskilt nöjda är företagarna med väg- och tågkommunikationerna. En svaghet som undersökningen visar är att företagarna i Mjölby tycker att det är svårt att hitta rätt kompetens när de rekryterar.

Fakta om undersökningen: Svenskt Näringslivs undersökning utgörs av både enkätfrågor till företagen och av statistik om faktiska förhållanden. Exempel på det sistnämnda är kommunalskattens storlek, hur stor andel av den kommunala verksamheten som köps in från privata företag och hur stor andel av hushållen som försörjer sig genom arbete.

Mer om rankingen hittar du här: Företagsklimat, Svenskt Näringslivlänk till annan webbplats

Försäljningsindex 2018

Dagligvaruhandeln i Mjölby kommun omsatte 2018 över en miljard kronor, närmare bestämt 1 009 000 000 kronor. Detta är en stor ökning jämfört med föregående år då omsättningen uppgick till 970 miljoner kronor. Ökningen motsvarar 4 procent visar färska siffror från Handelns Utredningsinstitut. I riket som helhet uppgick ökningen till 2 procent och i Östergötland bara 1 procent.

Sedan drygt tio år tillbaka har Mjölby kommun haft länets högsta försäljningsindex för dagligvaror, så var det även för 2018 då indexet uppgick till 106. Det innebär att kommunen drar till sig kunder från andra kommuner, vilket kanske inte är så konstigt då Mjölby fungerar som närmast större ort för kringliggande kommuner.

Sällanköpshandeln i kommunen är betydligt mindre än dagligvaruhandeln. Handeln med sällanköpsvaror omsatte 534 miljoner kronor 2018. Den har legat på ungefär samma nivå de senaste åren. Försäljningsindexet för sällanköpsvarorna uppgår endast till 63, det vill säga kommunen har ett utflöde av kunder till andra kommuner, och då främst till Linköping.

Totalt omsatte detaljhandeln i Mjölby kommun 1, 543 miljarder kronor 2018 vilket är en ökning med 38 miljoner kronor från föregående år.

Definitioner:
Dagligvaror utgörs av livsmedel, tobak, tidningar, blommor, alkohol samt Apotekens receptfria- och egenvårdsprodukter.
Sällanköpsvaror utgörs av kläder, fritidsvaror och utrustning till hemmet.
E-handel ingår inte i statistiken.

Försäljningsindex är ett mått på hur väl handeln förmår att ta tillvara de befolkningsmässiga försäljningsunderlag som finns i en kommun och om handeln dessutom förmår att locka kunder från andra kommuner. Ett försäljningsindex på 100 innebär att handeln omsätter lika mycket som det befolkningsmässiga underlaget medger. Ett index över 100 innebär att handeln drar kunder från andra områden medan ett index under 100 innebär att handeln har ett utflöde till andra kommuner.

Handeln i Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mjölby årets Ung Företagsamhets-kommun 2018

Ung Företagsamhet rangordnar länets kommuner bland annat efter andel gymnsieelever som driver ett UF-företag i Östergötland. 2018 blev Mjölby bästa UF-kommun i Östergötland. 59 % av alla gymnasielever i Mjölby startar, driver och avvecklar ett UF-företag. Kommunen har även den största ökningen i länet av andelen UF-företagare.

Kontakt

Näringslivschef

Torbjörn Sjögren
Telefon: 0142-850 11

torbjorn.sjogren@mjolby.se


Marknadsstrateg

Åsa Elandersson
Telefon: 0142-858 57

asa.elandersson@mjolby.se