Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En man arbetar med tillverkning av truckar i fabrik.

JOBB & FÖRETAGANDE

Avfallshantering för företag

Du som är företagare ansvarar själv för att avfall som uppstår i din verksamhet tas omhand på ett bra sätt. Kommunen har dock monopol på att hämta hushållsavfall och avfall som liknar hushållsavfall. Inom företag kan det uppstå hushållsliknande avfall i personalmatsalar, restaurangavfall och vid all hantering av livsmedel. De regler som styr hur du ska hantera avfall finns bland annat i miljöbalken och avfallsförordningen.

Tänk i följande prioriteringsordning när du sorterar avfall:

  • Minska avfallsmängderna 
  • Återanvänd
  • Materialåtervinn
  • Energiutvinn
  • Deponera

Vissa avfallsslag ska sorteras ut vid källan. Detta gäller till exempel brännbart avfall och olika fraktioner av farligt avfall.

Mer information hittar du i broschyren information om hantering av företagens avfalllänk till annan webbplats