Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Ett barn och en ung kvinna som ser glada ut.

OMSORG & HJÄLP

Stöd till föräldrar

Familjeteamet ger dig som förälder råd och stöd i alla typer av utmaningar som ett föräldraskap innebär.

Som förälder är du viktig för dina barn, men ibland kan det vara svårt att vara den förälder man vill vara. Då kan man behöva stöd i sitt föräldraskap.

Familjer kan behöva stöd eller hjälp vid olika tillfällen i livet och behovet av hjälp varierar. Det kan handla om allt från att vilja bolla frågor med andra föräldrar till att behöva kvalificerat stöd för att se barnets behov och orka vara förälder. Oavsett hur ditt behov ser ut är det bra att söka stöd som tidigt som möjligt.

Du kan få hjälp med:

  • Rådgivning, stöd och behandling till barn, ungdomar och deras familjer.
  • Föräldraprogram är en utbildning där målet är att, tillsammans med andra föräldrarna, lära sig förstå sitt barn och utveckla sin föräldraförmåga.
  • Samarbetssamtal för föräldrar handlar om att komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge och barns försörjning utan att behöva vända sig till domstol.
  • Familjearbete innebär stöd till föräldrar, barn och ungdomar. Där kan man bland annat få hjälp genom stödsamtal, familjebehandling och/eller genom stöd i hemmet.

Kontakt

Familjeteamet

Telefon: Telefon: 0142-850 15 eller 0142-851 89

familjeteamet@mjolby.se