Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En yngre person håller om en äldre och de ser glada ut.

OMSORG & HJÄLP

Stöd till föräldrar

Att lära sig vara förälder kan vara en livslång process, inte minst i vår tid när saker och ting förändras i en rasande fart. Som föräldrar ställs vi ofta inför olika utmaningar, ibland har vi svårt att veta hur de ska hanteras. problemen vi möter är olika och varierar med barnens ålder och utvecklingsnivå. Våra föräldrakursersyftar till att skapa ett varmt samspel och en god kommunikation mellan bar/ungdomar och deras föräldrar.

För kommuninnevånarna är utbildningarna gratis och genomförs av Växthuset som är omsorgs- och socialförvaltningens enhet för råd och stöd till barn, unga och familj.

Småbarnsliv, 1-3 år

Kursen ger dig en djupare förståelse för ditt barns temperament och personlighet och ger verktyg att hantera olika typiska situationer i vardagen.

Cope 3-12 år

Barn är olika. En del anpassar sig lätt till omgivningens krav medan andra är svårare att förstå sig på och kan göra föräldraskapet krävande. Cope är en utbildning där målet är att, tillsammans med andra föräldrarna, lära sig förstå sitt barn och utveckla sin föräldraförmåga.

Föräldrastegen 13-17 år

Ett föräldraprogram om ungdomar och den ibland oroliga tonårstiden. Programmet är kunskapsbyggande och syftar till att ge information kring teman som alkohol – droger – stress – gräl – gränser samt ge deltagarna verktyg till att stötta sina ungdomar och stärka familjen.

Kontakt

Familjeteamet

Telefon: 0142-36 62 00

familjeteamet@mjolby.se