Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En yngre person håller om en äldre och de ser glada ut.

Omsorg & hjälp

Kvalitet och utveckling

Fotocollage på glada unga och äldre människor

Livslust och livskvalitet är våra ledstjärnor. Tillsammans beskriver de våra ambitioner med välfärd, vård och omsorg. Vi ska så långt som möjligt möta den enskilde individens behov och involvera anhöriga och andra nätverk. Det är här upplevelsen av kvalitet skapas.

För att ständigt kunna förbättra oss gör vi egna uppföljningar och deltar i nationella mätningar. Ta gärna
del av våra kvalitetsberättelser för omsorgs- och socialförvaltningen.

Kvalitetsberättelsen 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Kvalitetsberättelsen 2018PDF (pdf)

Kvalitetsberättelsen 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (pdf)

Kvalitetsberättelsen 2016 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(pdf)

Vi vill skapa bästa verksamheten.
Därför vill vi höra vad du tycker!

Berätta vad som är bra och vad som kan bli ännu bättre!

Undersökningar "vad tycker de äldre om äldreomsorgen?"
Socialstyrelsen sammanställer varje år resultat från de nationella mätningarna för att kunna jämföra verksamheternas kvalitet inom hemtjänst och äldreboende.

Undersökningen vad tycker de äldre om äldreomsorgen särskilt boende i Mjölby kommun 2018?PDF

Undersökningen vad tycker de äldre om äldreomsorgen hemtjänst i Mjölby kommun 2018?PDF

Kontakt

Omsorgs- och socialförvaltningen

Telefon: 0142-850 00
social@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun, 595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset, Burensköldsvägen 11