Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Glada elever.

UTBILDNING & BARNOMSORG

Välkommen till Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola ligger i Mantorp med närhet till både natur och samhällets centrum. Förskolan är Reggio Emiliainspirerad och arbetar med projekt där barnens nyfikenhet, erfarenheter och kunskap är utgångspunkter. Nuvarande tema är Hållbar utveckling.

Värdegrund

En förskola där barn, pedagoger och föräldrar känner trygghet och glädje i mötet. Där alla barn bemöts som unika individer med lika värde.

Pedagogisk grundsyn

Vi utgår från att barnet kan, är nyfiket och vill lära. Lärandet sker i en stimulerande, tillåtande och varierande miljö. Lärande involverar alla sinnen och sker på olika sätt. Leken är grunden i barnets lärande. Kunskapen befästs när den upprepas.

Avdelningar

Skogsgläntans förskola har fem avdelningar, Humlan och Kotten som är hemvist för de barn mellan 1-3 år, samt Nyckelpigan, Myran och Ekorren där barn som är 3-5 år går. Mitt i förskolan finns en ateljé med två generösa gårdar i anslutning.

Trygghet, omsorg, lek och lärande är grunden för vår verksamhet. Trygghet är en förutsättning för barnens lärande och utveckling. Vårt arbetssätt genomsyras av pedagoger som är nära barnen, som uppmuntrar, stöttar och utmanar dem både individuellt och i grupp. Genom lek, hundraspråklighet och gemensamt upptäckande arbetar vi för att väcka barnens lust att lära, såväl inomhus som utomhus. Vi arbetar för att skapa självständiga barn som vågar tycka, tänka, känna och skapa egna erfarenheter.

Reggio Emilia

Inom Reggio Emilia talas det om ”miljön som den tredje pedagogen”, det innebär att vår miljö inte är något statiskt runt oss utan interagerar med barnen, barnet kan i samspel med miljön skapa ett lärande. Vi strävar efter att vår pedagogiska innemiljö ska ha ett rikt innehåll, vara tillgänglig och föränderlig.

Vi har ett projekterande arbetssätt där barnens tankar och intresse är vår utgångspunkt. Projekten pågår i olika omfattning på alla avdelningar, oavsett ålder. Vi finns fortfarande i en process kring hur vi vill arbeta och har olika sätt att tänka kring det projekterande arbetssättet.

Hundraspråklighet är också ett begrepp ofta använt inom Reggio Emiliafilosofin. Hundraspråklighet har sin utgångspunkt i en skapande verksamhet där vi använder olika uttrycksmedel för ett utforskande lärande. Att arbeta hundraspråkligt och projekterande är det sätt vi valt att forma vår verksamhet för att ha barnets intresse och inflytande i fokus.

Öppettider och måltider

Vi öppnar förskolan klockan 6 och stänger klockan 18. Barn som kommer innan klockan 7 lämnas på avdelning Kotten. Detsamma gäller för barn som hämtas efter klockan 17.

På förskolan serveras frukost cirka klockan 7.45, lunch klockan 11.45 samt mellanmål klockan14.45. Under förmiddagen bjuds barnen även på frukt. Varje dag serveras en salladsbuffé före maten. När det är soppa serveras hembakat bröd och pannkakor.

Undrar du över något, till exempel om specialkost är du välkommen att höra av dig till vår kökspersonal på telefonnummer: 0142-856 70

Studiedagar

Plan mot diskriminering och kränkande behandlingPDF

KvalitetsredovisningPDF

Kontakt

Rektor

Peggy Gustavsson

Telefon: 0142-856 40

Peggy.Gustavsson@mjolby.se


Administratör

Eva Nilsson
Telefon: 0142-859 84

Eva.nilsson2@mjolby.se


Myran

Telefon: 0142-856 71

Kotten

Telefon: 0142-856 72


Ekorren

Telefon: 0142-856 76


Humlan

Telefon: 0142-856 74


Nyckelpigan

Telefon: 0142-856 73

Adress: Stugvägen 5, 590 18 Mantorp