Lotteritillstånd

Reglerna för lotterier finns i lotterilagen (1994:1000). Huvudregeln är att lotterier inte får anordnas utan tillstånd.

Vem kan få tillstånd och när krävs tillstånd?

Ett lotteri är en verksamhet där en eller flera deltagare, med eller utan insats, kan få en vinst till ett högre belopp än vad var och en av de övriga deltagarna kan få. Tillstånd kan i princip bara beviljas ideélla föreningar med allmännyttig verksamhet. För att få ett tillstånd är det alltså inte tillräckligt att lotteriets avkastning går till välgörande ändamål. 

Vissa tillståndsfria lotterier

Vem som helst får dock tillståndsfritt anordna lotterier i samband med offentlig tillställning. Med offentlig tillställning menas:

  • tävlingar och uppvisningar i sport och idrott
  • danstillställningar
  • tivolinöjen och festtåg
  • marknader och mässor

Spelinspektionen om lotteritillståndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beställ blankett och ansök

Vänd dig till Medborgarservice om du vill ansöka om tillstånd, de hjälper dig med blanketten. Den förening som ska ansöka om registrering för lotteriverksamhet eller tillstånd för att ordna ett enskilt lotteri, måste fatta beslut om det på ett styrelsemöte. På mötet ska också en lotteriföreståndare utses.

När beslutet är fattat av styrelsen, ska följande handlingar skickas eller lämnas till medborgarservice:

  • Ansökningsblankett med övre halvan ifylld. Glöm inte att skriva under ansökan,
  • föreningens stadgar,
  • verksamhetsberättelse för det senast avslutade verksamhetsåret, samt
  • utdrag ur protokoll från ovan nämnda styrelsemöte.

Avgift

Kommunen tar ut en avgift tas ut på 300 kronor för registrering av tillstånd. Föreningen får en faktura när registreringen av tillståndet är klar.

Redovisning

Föreningen ska varje år lämna redovisningar över sina lotterier till den lotterikontrollant som utsetts för lotteriet.

Kontrollanten ska meddelas och delta när det startas nya lotterier. Årsredovisningen för lotteriet ska vara hos Medborgarservice senast vid utgången av april månad följande år.

Kontakt

Medborgarservice

Telefon: 0142-859 95

medborgarservice@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun 595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11