Torghandel

Torghandel är den handel som sker på öppna stadsplatser, främst torg. Försäljningen på dessa marknader sker vid ett bord eller bänk kallad torgstånd, eller direkt från en bil eller vagn,exempelvis via en fiskbil. Torghandel som förekommer regelbundet kräver tillstånd från kommunen.

Försäljningstider

Torghandeln får börja tidigast klockan 8 och ska sluta senast 18, såvida Mjölby kommun inte medgivit undantag eller beslutar annat. Under lördagar tillåts försäljning mellan klockan 8 och 14.

Föreskrifter, råd och riktlinjer

Lokala ordningsföreskrifter för Mjölby kommun Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Mjölby kommun Pdf, 124 kB, öppnas i nytt fönster.

Råd och riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats Pdf, 177 kB, öppnas i nytt fönster.

Mobilförsäljning av mat kräver polistillstånd och avtal med kommunen.

Råd och riktlinjer för mobil försäljning Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Kostnad

Här kan du läsa vad det kostar att ha ett torgstånd, mobil försäljning, att sälja julgranar med mera:

Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Mjölby kommun Pdf, 115 kB, öppnas i nytt fönster. 

Frågor och ansökan

Ansökan om torghandelsplats sker via kommunens e- tjänst, som du når via länken https://minasidor.mjolby.se/torgplats Länk till annan webbplats.

Ansökan ska ske senast en vecka innan torgplatsen ska användas.
Betalning sker i samband med ansökan.

Kontakt

Medborgarservice

Telefon: 010-234 50 00

medborgarservice@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun 595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11

Senast publicerad