Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En man arbetar med tillverkning av truckar i fabrik.

Jobb & företagande

Ett hållbart arbetsliv

Mjölby kommuns personalidé: Mjölby kommun är en attraktiv arbetsgivare som strävar efter ett hållbart arbetsliv karaktäriserat av delaktighet, kompetensutveckling och arbetsglädje. Genom mod och kreativitet har vi en vilja att växa och utveckla organisationen till nytta för våra kommuninvånare. Vårt gemensamma engagemang och ansvar får oss att känna stolthet över våra verksamheter.

Ett hållbart arbetsliv bygger på en god arbetsmiljö där chefer och medarbetare vet sitt uppdrag och har tillräckliga resurser att utföra det. Vi strävar efter att ha en trygg arbetsmiljö och ett öppet arbetsklimat där alla medarbetare är delaktiga, får komma till tals och har möjlighet att utvecklas. Den strävan bidrar
till att våra medarbetare känner engagemang och stolthet över sitt uppdrag och våra verksamheter.

Personalpolitiskt programPDF

Jämställdhet och mångfald

Mångfald hos våra medarbetare är viktigt för att vi ska spegla samhället och på bästa sätt kunna möta kommuninvånarnas behov. Alla medarbetares erfarenheter, kompetens och kunskaper ska tas tillvara för att resurserna ska användas på bästa sätt. Ingen form av diskriminering eller kränkande särbehandling accepteras.

Riktlinjer mot diskriminering kränkande särbehandling och trakasserierPDF

Rehabilitering

Främjande och förebyggande arbetsmiljöarbete är en naturlig del i verksamheten. Om medarbetare ändå drabbas av ohälsa ska en rehabiliteringsprocess tillsammans med medarbetaren genomföras.

RehabiliteringspolicyPDF
PDF

Rökfri arbetstid

Rökfri arbetstid är ett led i vårt hälsofrämjande arbete där målet är att stärka medarbetarnas hälsa, minska sjukfrånvaron och förbättra arbetsmiljön. Rökfri arbetstid innebär att arbetstiden ska vara rökfri, det vill säga den tid man arbetar eller har paus.

Riktlinjer för rökfri arbetstidPDF

Riktlinjer för hälso- och friskvårdPDF

Kontakt

Personalavdelningen

Telefon: 0142-850 00

mjolbykommun@mjolby.se