Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Fontän i vattenmiljö kring bro

KOMMUN & POLITIK

Kartenheten

Kartenheten arbetar med mätningsenhetens mätresultat, fram till färdig baskarta och ansvarar för namn- och adressättning i kommunen.

Ur baskartan framställs de kartor som behövs i den kommunala verksamheten, till exempel grundkarta, nybyggnadskarta, adresskarta och turistkarta.

Kartenheten har ansvaret för namn- och adressättningen i kommunen.  Vid fastighetsbildning inom detaljplanelagt område, svarar enheten för det fastighetsrättsliga arbetet som uppdrag åt lantmäterimyndigheten.

Kartenheten gör även fastighetsrättsliga utredningar åt övriga kommunala förvaltningar och externa beställare.

Kontakt

Karttekniker

Anna Vasianovych

Telefon: 0142-851 19

anna.vasianovych@mjolby.se


Assistent

Annika Jansson
Telefon: 0142-851 81

annika.jansson@mjolby.se

byggnad@mjolby.se