Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Fontän i vattenmiljö kring bro

Kommun & politik

Planenheten

Planenheten  upprättar fysiska planer som styr byggande och annan mark- och vattenanvändning. Enhetens upprättar översiktsplaner och detaljplaner enligt Plan- och bygglagen.

Genom planläggning garanteras olika intressenters insyn och inflytande och kommunen får ett bättre beslutsunderlag.

Den samlade bedömningen av markens och vattnets användning, som görs i en detaljplan, ger också ramar för framtida bygglovärenden. Inriktning bereds genom översiktliga planer och program.

Kontakt

Planarkitekter 

Jonas Loiske

Telefon: 0142-851 90

jonas.loiske@mjolby.se

Magnus Hultegård

Telefon: 0142-851 86

magnus.hultegard@mjolby.se


Caroline Gyllemark 

Telefon: 0142-859 63

caroline.gyllemark@mjolby.se


Marika Tano 

Telefon: 0142-859 62

marika.tano@mjolby.se