Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Fontän i vattenmiljö kring bro

Kommun & politik

Bygginspektion

Bygginspektion handlägger bygg- och rivningsanmälningar vad avser byggsamråd och beslut om kvalitetsansvarig, kontrollplan och slutbevis. 

Dessutom utövar man tillsyn och kontroll av bygg- och rivningsarbeten och övervakar att byggnadsägare fullgör sina skyldigheter att  kontrollera ventilationssystem (OVK).

Ett annat ansvarsområde är skyddsrumsbyggandet i kommunen och besiktningar av befintliga skyddsrum. Bygginspektionen övervakar även att fastighetsägare kontrollera hissar och lämnar råd och upplysningar i byggnadstekniska frågor.

Kontakt

Bygglovshandläggare/inspektörer

Krister Ramebäck

Telefon: 0142-851 88

krister.rameback@mjolby.se


Mats Spång
Telefon: 0142-859 29

mats.spang@mjolby.se

Kristian Barkö
Telefon: 0142-859 29

mats.spang@mjolby.se

 

byggnad@mjolby.se