Räddningstjänsten

Räddningstjänsten är organisatoriskt placerad inom byggnads- och räddningsnämnden, och agerar enligt och styrs av lagen om skydd mot olyckor. Sedan många år samverkar räddningstjänsterna i Mjölby och Boxholm, det gemensamma namnet är Räddningstjänsten Mjölby/Boxholm.

Operativ räddningstjänst

I den operativa räddningstjänsten har ställföreträdande räddningschefen det övergripande ansvaret för sex insatsledare och fem grupper med en styrkeledare och fyra brandmän i varje skift. På deltidsstationen i Skänninge finns tre skiftlag med tre deltidsbrandmän i varje skift. I kommunen finns även ett brandvärn i Önnebo med tio man som har jour på frivillig basis.

Förebyggande arbete

I det förebyggande arbetet med skydd mot olyckor har räddningschefen det övergripande ansvaret med inriktning mot systematiskt brandskyddsarbete gentemot kommunala förvaltningar och företag i kommunen.

Räddningstjänsten har även en utbildningsavdelning med en utbildningsansvarig, en brandförman samt flertalet utbildare tillika brandmän. De utbildar i ett antal kurser inom brand och första hjälpen.

Medarbetare på räddningstjänsten

Räddningschef Johan Forsgren

Räddningschef

Johan Forsgren
Telefon: 010-234 54 02


Vice räddningschef

Jan-Erik Forsén
Telefon: 010-234 54 06


Kundmottagning och reception

Helene Simonsson
Telefon: 010-234 54 00


Stationsförman

Lars Karlsson
HR-ansvarig
Telefon: 010-234 66 63


Brandinspektör

Johan Mårtensson
Tillsyns- och tillståndsansvarig Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om brandfarliga och explosiva varor
Telefon: 010-234 54 08


Utbildningsledare

Björn Törnström
Utbildningar för allmänheten
Telefon: 010-234 54 03

Kontakt

Räddningstjänsten Mjölby/Boxholm

Telefon: 010-234 54 00
raddning@mjolby.se
Fax: 0142-125 44

Adress: Svartåliden 1A, 595 41 Mjölby

Senast publicerad