Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Fontän i vattenmiljö kring bro

KOMMUN & POLITIK

Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2019

Vad sammanträdet ska handla om, kan du läsa i föredragningslistan/kallelsen och i handlingarna. Handlingarna som ger mer bakgrund till vad som ska behandlas, finns också hos Medborgarservice och på på biblioteken. Mötet annonseras i Östgöta Correspondenten tisdagen före sammanträdet

Kommunfullmäktiges sammanträdestider‌

Datum

Tid

Januari

-

12 februari, inställt på grund av få ärenden

Klockan 19

19 mars

Klockan 19

23 april

Klockan 19

21 maj

Klockan 19

11 juni

Klockan 13.30

Juli

-

27 augusti

Klockan 19

24 september

Klockan 19

22 oktober

Klockan 19

19 november

Klockan 13.30

17 december

Klockan 19

 

Kontakt

Kommunfullmäktige Mjölby kommun

Telefon: 0142-850 00

mjolbykommun@mjolby.se

Kommunsekreterare

Carina Stolt
Telefon: 0142-851 11

carina.stolt@mjolby.se