Arkeologisk utgrävning

Det nya dubbelspåret från Motala till Mjölby passerar genom Skänninge. Flera undersökningar av det äldsta Skänninge har därför genomförts de senaste åren.

Stad på 1200-talet?

Skänninge är en av Östergötlands äldsta städer och var sannolikt redan under 1200-talet en fullt utvecklad stad.

Den ligger i ett jordbrukslandskap och anses har varit en central plats för den ekonomiskt betydelsefulla västra delen av Östergötland. Platsen hade även ett centralt läge sett ur en kommunikationssynpunkt.

Här möttes flera viktiga vägar såsom eriksgatan, östra och västra Holavedsvägen. Genom staden sträcker sig även en vattenled i form av Skenaån.

Redan under yngre järnålder framträder Skänninge och dess närmaste omgivning som mycket betydelsefull genom förekomsten av ett stort antal runstenar. De motsvarar en fjärdedel av Östergötlands cirka 250 kända runstenar inom en mils radie från staden.

Tidigkristna gravmonument tidigare kallade eskilstunahällar

Vid två tidigmedeltida kyrkor i Skänninge: S:t Martin och Allhelgonakyrkan, har man hittat tidigkristna gravmonument i vikingatidstil, även kallade eskilstunahällar. Det är gravmonument som kopplas till den tidens absoluta samhällselit. Platsen var med andra ord en viktig ort långt innan den omtalas i de skriftliga källorna.

Två äldre kyrkor under Vårfrukyrkan i Skänninge

Den ena tros vara från 1100-talet i kalksten och murarna tyder på att den kan ha haft ett korsformigt kor, något som var ovanligt för tiden. I och med upptäckten av den nya kyrkan konstaterar arkeologen att det nu finns fynd från fyra 1100-tals kyrkor i Skänninge.

– Det är en liten stad men med väldigt många kyrkor med olika institutioner under den här tiden, säger arkeologen Rikard Hedvall .

Träkyrka från 1000-talet

Rikard Hedvall berättar att Skänninge var ett av flera centrum i landet vid den här tiden. Här fanns många aristokrater och kungen hade sannolikt både en gård och en kyrka på platsen.

Utgrävningen visar även att en träkyrka från 1000-talet legat på samma plats. Ett gravmonument i kalksten med runor på tyder på det.

Kontakt

Turistinformationen i Mjölby kommun

Telefon: +46 10-234 56 38

turistbyran@mjolby.se

Adress: Stora torget 2, 596 23 Skänninge

https://www.visitmjolby.se/sv/ Länk till annan webbplats.

Senast publicerad