Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En kvinna arbetar förnöjt i sin trädgård

Bygga, bo & miljö

Mantorp

Från att ha varit ett litet stationssamhälle vid södra stambanan har Mantorp under de senaste 35 åren mer än fyrdubblat sin befolkning till nuvarande 3700 invånare. 

Mantorps historia

Flera gårdar och torp låg på platsen som vi i dag kallar Mantorp, bland annat Ubbarp, Rydja, Stenstorp, Olofstorp och Furuträd. Redan tidigt i historien har viktiga vägar passerat platsen och som senare har vuxit ut till ”Riksettan” och nu E4:an.

Södra stambanan mellan Stockholm och Malmö byggdes 1873 och i samband med det byggdes järnvägsstationen i Mantorp. Ägaren till Mantorps gård skänkte mark till Statens Järnvägar för stationsbyggnaden med förutsättningen att stationen skulle heta Mantorp efter hans gård.

Flygbild Mantorps station


Stationssamhället börjar ta form

Lanthandeln och postkontoret etablerades invid järnvägstationen och senare tillkom flera affärshus. Detta område kallades ” Smatten”. Det var först i början på 1900-talet som tomter började bebyggas och var då tänkta att kunna inhysa ekonomibyggnader m höns, gris, trädgårdstäppa. Under 1900-talet expanderar Mantorp varje årtionde och samhället förstärkters till ett centrum för bönderna med kvarn och mejeri och eget lokalt bankkontor. I takt med att el och vattenförsörjningen ökade så tillkom industrier och verkstäder mycket tack vare det gynnsamma läget vid Stambanan. Vaxfabrik, plåtslageri, sågverk och senare även en cementfabrik anlades.

Kommunsammanslagningar

Under 1950-talet gjordes den första kommunsammaslagningen med flera socknar; Viby, Veta, Östra Tollstad, Sya och Herrberga. Dessa blev ”Vifolka”-kommun, namnet lånades av det tidigare häradet. Under denna tid konkurrerade kommunerna om att få företag att etablera sig på sin ort. I Mantorp grundades en industristiftelse som just hade till uppgift att locka tills sig företag och det var med denna man lyckades locka till sig Travet och Motorbanan. Dessa invigdes först på 1960-talet.

Nästa kommunsammanslagning skedde på 1970-talet och då med Mjölby kommun. Under 1990-talet uppgår befolkningsmängden till ca 3500 och är i dags dato uppe i närmare 3800 invånare. Mantorp har god allmänservice; bibliotek, skolor, daghem, vårdcentral, tandläkare mm. Matvaruaffärer, stormarknad, kyrkor, församlingar, bensinstationer och det mesta som behövs för en välfungerande vardag.

Hästar och motorsport

Det platta landskapet har bidragit till idealiska förhållanden till hästsport nämligen trav; lätt att anlägga goda banor och följaktligen tillkom Mantorptravet redan 1965. En annan internationellt känd företeelse som satte Mantorp på världskartan något år senare (1969), är all den motorsport som finns att uppleva på Mantorp Park Motorbana. Både trav och motorsport är genuina och väletablerade aktiviteter som innevånarna är stolta över att få presentera och dela med sig utav.

Idag är Mantorp välkänt och drar till sig besökare från när och fjärran, nationellt som internationellt. Väletablerade trav- och motorintresserade liksom intresserade av glaskonst och shopping, hittar hit och återkommer årligen.

Läs mer om vad som händer i Mantorplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Kontaktperson för Hjärtat i Mantorp

Owe Blomberg
Telefon: 0702-92 18 16

owe.blomberg@gmail.com


Landsbygdssamordnare

Annelie Ahlström

Telefon: 0142-859 03

annelie.ahlstrom@mjolby.se