Västra Harg

Västra Harg nämns första gången 1382 men då som Hargx.

Bygden är ganska stor och utspridd med några olika tätområden. Ett villaområde ligger på den östra sidan av Västra Hargssjön där även kyrkan och skolan finns, ett stugområde är beläget väster om Västra Hargssjön och ett villaområde finns i Önnebo cirka sex kilometer söderut.

I Västra Harg finns förskola och grundskola med skolgård i vacker miljö. Ett naturreservat med flera vandringsleder finns och även ruiner av 1300-tals borgen Svaneholm. I Önnebo finns en lanthandel med allehanda service.

Det är en väldigt aktiv bygd med stort utbud av aktiviteter för såväl unga som gamla. Västra Hargs IF, grundat 1933, har tre anläggningar och erbjuder idrottsaktiviteter samt anordnar danskvällar och motorträffar. Hembygdsföreningen håller till i Boo gamla skola och där finns bland annat torp-trädgård, käpphäststall och boulebana. Västra Hargs Byalag arbetar aktivt med olika varierande uppdrag.


Kyrkan

Upplysningar om gamla kyrkan i Västra Harg är sparsamma på grund av att kyrkans arkiv  brann 1797. Man vet dock att den var av gråsten och troligen byggd under första hälften av 1200-talet. Kyrkan hade målningar, av vilka några rester bevarats i tornkammaren. Av den medeltida kyrkans inventarier såldes åtskilliga på auktion 1816.

Kontakt

Utvecklingsgruppen i Västra Harg

Ingrid Martini
Telefon: 0706-96 64 56

ingridmartini45@gmail.com


Landsbygdssamordnare

Annelie Ahlström

Telefon: 010-234 59 03

annelie.ahlstrom@mjolby.se

Senast publicerad