Västra Harg

I Västra Harg ligger den trevliga badsjön Hargssjön med badbryggor och även för idrottsföreningen Västra Hargs IF. Västra Harg kyrkan är vackert belägen vid sjön och har en enkel exteriör i det tidiga 1800- talets nyklassicistiska stil.

Västra Harg är en skogssocken med långa bergåsar i nord/sydlig riktning. Odlingsmarken är sammanhängande i socknens norra del, som domineras av herrgårdar och stora gårdar: Spellinge, Boo, Borg, Helgeslätt och Bosgård.

Västra Hargs socken nämns första gången 1382 som Hargx. I socknens norra del, vid Kilarpesjön finns ruinerna av 1300-talsborgen Svaneholm.

I förhållande till socknens storlek finns det relativt få byar men många stora ensamgårdar och en riklig torpbebyggelse. Nära kyrkan ligger ett mindre villasamhälle, medan lanthandel och socknens industri, ett sågverk, finns vid Önnebo, längre i söder.

Kyrkan

Upplysningar om gamla kyrkan i Västra Harg är sparsamma på grund av att kyrkans arkiv  brann 1797. Man vet dock att den var av gråsten och troligen byggd under första hälften av 1200-talet. Kyrkan hade målningar, av vilka några rester bevarats i tornkammaren. Av den medeltida kyrkans inventarier såldes åtskilliga på auktion 1816.

Kontakt

Utvecklingsgruppen i Västra Harg

Ingrid Martini
Telefon: 0706-96 64 56

ingridmartini45@gmail.com


Landsbygdssamordnare

Annelie Ahlström

Telefon: 010-234 59 03

annelie.ahlstrom@mjolby.se