Väderstad

Väderstad bildades på 1820-talet, då den nuvarande kyrkan, gemensam för Harstads och Väderstads socknar, uppfördes mellan de medeltida kyrkplatserna. Ruiner av de gamla kyrkorna finns kvar, strax väster respektive öster om tätorten. I samhället dominerar i dag en- och tvåfamiljshus, många är representanter för 1900-talets villaarkitektur. 1970 inlemmades Väderstad med Mjölby kommun. Orten fick ett rejält uppsving befolkningsmässigt och det byggdes ett 50-tal villor. Väderstad har omkring 600 invånare.

Väderstad Vallsbergsvägen

Väderstad AB

Orten är hem för det stora industriföretaget Väderstad AB. Företaget startade som en mekanisk verkstad på en gård där man började tillverka jordbruksredskap åt lantbrukare i trakten. Under denna period fanns det 30 hektar brukningsbar jord på gården. Från denna blygsamma start har Väderstad AB vuxit till ett företag som är en ledande global leverantör av högeffektiva lantbruksmaskiner

Mejerier och kvarn

Då Väderstad och Harstads medeltida kyrkor revs byggdes den gemensamma kyrkan i Vallsbergs by. Det nya samhället började nu att växa fram med skola, post och affärer. 1910 invigdes järnvägsstationen och järnvägen mellan Mjölby-Hästholmen öppnades, samhället började nu att utvecklas till tätort. Industrier, mejeri och kvarn anlades och med det tog bostadsbyggandet ytterligare fart. Både "riksettan" och järnvägen har haft stor betydelse för Väderstads utveckling.

Gamla riksväg 1, numera E4, gick igenom samhället till 1962 då den nya sträckningen söder om samhället var klar. Vid motorvägsbygget 1999 grävdes det fram en ruin av en stensträngsformation, den togs till vara på och återuppbyggdes vid Väderstads hembygdsgård.

Visitvaderstad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Utvecklingsgruppen Väderstad/Folkunga:

Ulla Joelsson

Telefon: 0730-47 50 48

joelsson.ulla@hotmail.com


Landsbygdssamordnare

Annelie Ahlström

Telefon: 010-234 59 03

annelie.ahlstrom@mjolby.se

Senast publicerad