Sya

Sya ligger vid järnvägen, södra stambanan passerar samhället och Svartån rinner förbi precis i närheten. Här finns Sya skidklubb och Open New Doors Bahnhof som är
ett veganskt kafé, restaurang och bageri med fokus på ekologiskt och närproducerat.

Pilkällan

Inte långt från Sya samhälle ligger Pilkällan där källvatten kommer i dagen. Pilkällan ligger ungefär en halv kilometer från Sya utefter vägen till Västra Harg och är sannolikt en gammal offerkälla. Enligt prov som tagits har källan ett mycket bra vatten som konstant håller +5 grader. Den sköts av Sya hembygdsförening.

Kyrkan

Sya kyrka ligger vackert belägen utefter gamla riksvägen mellan Mjölby och Mantorp. Den är byggd på 1700-talet men vissa delar kan vara från den 1300-talskyrka som låg på platsen. I kyrkan finns det vackra Sankt Martins bildskåp från 1400-talet. Skåpet härstammar möjligen från Sankta Martins kyrka i Skänninge som tillhörde Sankta Ingrids kloster. I Sya kyrka finns ochså en dopfunt från den kände Mikael Hackes verkstad i Skänninge 1658. Invid kyrkan och i omgivningen finns flera gravfält och stensättningar från järnåldern.

Egna hem

Föreningen Egna Hem Sya bildades 1895 och har haft stor betydelse för orten. Föreningen har bidragit till att hjälpa mindre bemedlade att få förutsättningar till att överleva på ett mindre jordbruk. Gårdar köptes under första delen av 1900-talet, styckades i små enheter och var då ett komplement till familjens försörjning. Från slutet av 1940-talet satsade istället föreningen på att bygga ett villasamhälle  och under 1950-talet lät föreningen uppföra två hyreshus i Sya.

Kontakt

Utvecklingsgruppen i Sya

Maria Jenå-Wideman

Telefon: 0734-186737

maria_wideman@yahoo.se

Landsbygdssamordnare

Annelie Ahlström

Telefon: 010-234 59 03

annelie.ahlstrom@mjolby.se

Senast publicerad