Sya

Sya ligger vid järnvägen, södra stambanan passerar samhället och Svartån rinner förbi precis i närheten. Det finns en auktionshall på orten där diverse gods auktioneras ut regelbundet.

Pilkällan

Inte långt från Sya samhälle ligger Pilkällan där källvatten kommer i dagen. Pilkällan ligger ungefär en halv kilometer från Sya utefter vägen till Västra Harg och är sannolikt en gammal offerkälla. Enligt prov som tagits har källan ett mycket bra vatten som konstant håller +5 grader. Den sköts av Sya hembygdsförening.

Kyrkan

Sya kyrka ligger vackert belägen utefter gamla riksvägen mellan Mjölby och Mantorp. Den är byggd på 1700-talet men vissa delar kan vara från den 1300-talskyrka som låg på platsen. I kyrkan finns det vackra Sankt Martins bildskåp från 1400-talet. Skåpet härstammar möjligen från Sankta Martins kyrka i Skänninge som tillhörde Sankta Ingrids kloster. I Sya kyrka finns ochså en dopfunt från den kände Mikael Hackes verkstad i Skänninge 1658. Invid kyrkan och i omgivningen finns flera gravfält och stensättningar från järnåldern.

Egna hem

Föreningen Egna Hem Sya bildades 1895 och har haft stor betydelse för orten. Föreningen har bidragit till att hjälpa mindre bemedlade att få förutsättningar till att överleva på ett mindre jordbruk. Gårdar köptes under första delen av 1900-talet, styckades i små enheter och var då ett komplement till familjens försörjning. Från slutet av 1940-talet satsade istället föreningen på att bygga ett villasamhälle  och under 1950-talet lät föreningen uppföra två hyreshus i Sya innehållande lägenheter, bageri och kontor.

Kontakt

Utvecklingsgruppen i Sya

Björn Pettersson

Telefon: 0707-52 55 33

petersonisya@gmail.com

Landsbygdssamordnare

Annelie Ahlström

Telefon: 010-234 59 03

annelie.ahlstrom@mjolby.se

Senast publicerad